RIVM: Methode berekening hinder Schiphol niet actueel

Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt deels uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte onderliggende gegevens de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het is niet voor iedereen te volgen wat er precies veranderd is. Hierdoor is het niet duidelijk of aan de criteria voor gelijkwaardigheid wordt voldaan. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) signaleert dat transparantie over wijzigingen van de berekeningen, gebruikte gegevens en modellen verbetering behoeft. Ook adviseert het RIVM de komende jaren geactualiseerde wetenschappelijke informatie over de gevolgen van vliegtuiggeluid op de gezondheid toe te passen.

Criteria voor gelijkwaardigheid

Voor de juiste beoordeling van geluidhinder zijn de zogeheten ‘gelijkwaardigheidscriteria’ essentieel. De gelijkwaardigheidscriteria zijn geïntroduceerd om  in de toekomst blijvend een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. De gelijkwaardigheidscriteria hebben tot doel dat bij elk nieuw besluit de bescherming van de omgeving gelijkwaardig of beter is dan het oorspronkelijke besluit. Daarvoor moeten die criteria steeds weer worden vertaald naar de actuele situatie. Het gaat dan om het aantal omwonenden met ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en het aantal woningen boven een bepaald geluidniveau. Om bijvoorbeeld te bepalen of het criterium van het aantal ernstig gehinderden niet wordt overschreden, wordt onder meer gebruik gemaakt van de relatie tussen het geluid van vliegverkeer en de ernstige hinder die dat veroorzaakt (de zgn zogenaamde blootstellings-respons relatie). Er is echter geen rekening gehouden met de veranderingen in de kennis over deze blootstellings-respons relatie die in de loop van de tijd heeft plaatsgevonden.

Hier vindt u het artikel op de RIVM-site.