Tv-uitzending over trillingen langs het spoor

Ruim 2 miljoen mensen wonen in Nederland binnen een straal van 300 meter van het spoor. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van trillingen door treinen. De laatste jaren is het aantal klachten toegenomen. Ook vrezen bewoners schade aan hun woning door trillingen van treinverkeer. Het tv-programma De Monitor deed uitgebreid research naar dit onderwerp en wijde hier zondagavond 19 mei om 22.40 uur op NPO2 een uitzending aan.

Zorgen om schade door trillingen trein

De laatste jaren neemt het aantal klachten van omwonenden toe over hinder door treintrillingen. Bewoners voelen de trillingen in hun huis, en horen de kopjes soms rinkelen in de kasten. Ze kunnen leiden tot verstoring van de slaap. Ook maken omwonenden zich zorgen dat de vibraties schade kunnen veroorzaken aan hun woningen. Wij nemen deze klachten en zorgen van onze spoorburen zeer serieus. Bij klachten kijken we altijd eerst naar de staat van onderhoud van het spoor. Soms kunnen we hier een oplossing vinden voor de klachten. Helaas kunnen we trillinghinder door het rijden van treinen niet altijd voorkomen of oplossen. Als het spoor er goed bij ligt, kan ProRail in de meeste gevallen geen extra maatregelen treffen. Het ontbreekt hiervoor aan wet- en regelgeving en dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij niet mogen ingrijpen in de dienstregeling of de snelheid van treinen mogen veranderen.

Nog geen beleidsregels 

Het ontstaan van trillingen en het effect van eventuele maatregelen is nog moeilijk te voorspellen. De kennis is nog te versnipperd en er is nog geen standaard rekenmodel beschikbaar. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het RIVM, kennisinstituten en ingenieursbureaus doen we daarom continu onderzoek naar trillingen door treinverkeer langs het spoor. Ook doen we onderzoek naar innovatieve oplossingen. Nederland heeft het drukst bereden spoorwegnet van Europa. Het spoor maakt Nederland toegankelijk en draagt tot in de uithoeken bij aan de economische ontwikkeling. Vervoer per trein is bovendien duurzaam. Daarom werken we dag en nacht aan een betere bereikbaarheid van Nederland per spoor met zo min mogelijk overlast voor mens en natuur.

Meer weten? 

Kijk voor meer (achtergrond)informatie over trillingen door treinverkeer op www.prorail.nl/trillingen. En zie onze oproep aan lokale overheden om rekening te houden met hinder voor toekomstige bewoners langs het spoor: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-waarschuwt-voor-trillingshinder-bij-nieuwbouw-langs-het-spoor.

Bron: Prorail

Onderzoek: De monitor, uitzending