Uitslag metingen Defqon en Lowlands

Defqon en Lowlands zorgen nog altijd voor geluidsoverlast, vooral in de late avond en nacht. Dit blijkt uit meldingen afkomstig uit de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO) en wijde omtrek. In 2017 waren er zoveel meldingen van inwoners, dat de gemeenten besloten hebben om geluidmetingen te laten uitvoeren tijdens deze evenementen. Vooral omdat uit de rapporten van de gemeente Dronten bleek dat het festival aan de geluidsnormen had voldaan, terwijl er op grote afstand juist behoorlijke hinder is ervaren.

Bij geluidsmetingen van Defqon in 2018 bleek dat behoorlijk hoge geluidsniveaus werden vastgesteld op diverse plaatsen in de gemeenten. Vooral het niveau van het basgeluid was relatief hoog. Met de resultaten van de metingen zijn de NEO-gemeentes het gesprek aangegaan met de gemeente Dronten. Dit heeft niet tot betere afspraken geleid. Om een completer beeld te krijgen zijn ook bij Lowlands geluidmetingen uitgevoerd en konden ook meldingen worden gedaan over geluidshinder op een speciaal meldnummer.

In 2019 zijn de metingen herhaald, omdat er inmiddels een vergunningaanvraag bij de gemeente Dronten is ingediend om een extra dag voor Defqon en een latere eindtijd voor het hoofdpodium van Lowlands is aangevraagd bij de gemeente Dronten door Walibi. Door de windrichting tijdens de metingen van 2019 was er minder geluidoverlast in de NEO gemeenten, maar het gebied waaruit meldingen kwamen, is toegenomen.

Op zich zijn de NEO-gemeenten niet tegen een groot muziekevenement, maar wel tegen de onnodige geluidshinder die zo’n evenement geeft. Net als “gewone” bedrijven moet een grootschalig muziekevenement voldoen aan maatregelen om hinder te minimaliseren. Dit kan met het toepassen van zogeheten Beste Beschikbare Technieken (BBT). De voorkeur van de gemeenten gaat uit naar het maken van goede afspraken met de gemeente Dronten. Maar omdat in de vergunning naar de mening van de NEO-gemeenten geen goede belangenafweging hierover heeft plaatsgevonden, zijn ze in beroep gegaan bij de rechtbank. De gemeenten wachten de behandeling van het beroepschrift af.

Bron: Gemeente Elburg