Aanbevelingen evenementenbeleid Ermelo na enquête

Elk jaar worden in Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum. Er is een duidelijk belevingsverschil tussen mensen die wel en die geen ‘evenementengangers’ zijn. En de lage bastonen vindt men hinderlijk. De aanbeveling is onder meer om mensen beter te informeren en evenementen verder te spreiden.

De afgelopen maanden heeft de gemeente namelijk onderzocht hoe de inwoners het geluid van evenementen ervaren. Ze heeft in juni een inloopbijeenkomst gehouden en via een online vragenlijst konden bewoners hun mening geven. Maandag 7 oktober zijn tijdens een informatiebijeenkomst de resultaten gedeeld.

Uitkomsten

Bijna 1200 mensen vulden de vragenlijst in, representatief verdeeld over het centrum, de woonwijken en het buitengebied van Ermelo. Daarvan vinden de meesten dat evenementen belangrijk zijn voor Ermelo. Een deel vindt dat de overlast zoveel mogelijk beperkt moet worden. Ruim de helft heeft geen overlast van muziekevenementen, horeca of activiteiten van buren. Een kwart geeft aan alleen van geluidevenementen overlast te hebben. Daarvan meldt de helft dat dit weliswaar overlast is, maar niet overmatig storend. Evenementen op ’t Weitje geven drie keer meer overlast dan andere locaties, overigens ook vanwege de rommel die achterblijft. Men heeft het meeste last van harde muziek en luide bastonen.

Verschil in hoe bezoekers en inwoners overlast hebben tijdens evenement

Er is bij elke vraag een duidelijk verschil tussen inwoners die wél evenementen bezoeken en inwoners die dat niet doen. Bezoekende inwoners zijn doorgaans toleranter tegenover overlast en vinden evenementen belangrijk. Inwoners die niet naar evenementen gaan, vinden evenementen ook belangrijk, maar ze willen daar geen overlast van hebben.

Maximale normen

De enquête is onderdeel van een tweetrapsraket, aldus De Stentor: Geluidmeesters is ook bezig met een akoestisch onderzoek op zestien plekken in de gemeente. Doel is om ter plekke de maximale geluidsnormen vast te stellen. Beide onderdelen vormen de basis van het nieuw te bepalen geluidbeleid van de gemeente Ermelo. 

Spreiding

De aanbevelingen naar aanleiding van de enquête zijn alvast helder: informeer burgers beter, spreid de evenementen meer over verschillende locaties en pak de lage bastonen aan. Volgens Geluidmeesters heeft dat ‘minimale gevolgen voor de evenementbeleving’.  Het akoestisch onderzoek zit in een afrondende fase en zal over enkele weken klaar zijn.  

Het volledige rapport staat hieronder.

Belevingsonderzoek naar geluidaspecten muziekevenementen te Ermelo.pdf

Bronnen: gemeente Ermelo, De Stentor