Actieplan Rotterdam: meer aandacht voor beleving

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie) presenteerde op 6 september het nieuwe Actieplan Geluid van Rotterdam. Met dit plan wil het stadsbestuur de komende vijf jaar de problemen rondom geluidsoverlast gaan verminderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er in Rotterdam bij ongeveer 109.000 mensen sprake is van geluidsoverlast. Dat is een op de zes Rotterdammers. 

Geluid heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven in een stad. Mensen kunnen geluid als prettig ervaren, maar geluidsoverlast kan grote impact hebben op de gezondheid van mensen. Langdurige blootstelling aan te veel geluid vergroot de kans op een verhoogde bloeddruk, een hartinfarct of een beroerte.

“Geluidsoverlast en luchtvervuiling vormen in Rotterdam een belangrijk gezondheidsrisico, soms met een kortere levensverwachting tot gevolg. Wij zetten daarom actief in op maatregelen om vervuiling en geluidsoverlast te beperken” aldus Arno Bonte.  

Wegverkeer is de grootste bron van geluidshinder. In het actieplan ligt de prioriteit dan ook bij de aanpak van geluidsoverlast van de wegen in de gemeente Rotterdam. Al sinds 2013 kiest Rotterdam ervoor om stelselmatig stil asfalt aan te leggen. Dit college breidt de oppervlakte aan stil asfalt met 50 procent uit. Zo komt er onder andere stil asvalt in de Prins Alexanderlaan, Ringdijk, Jasonweg, Maasboulevard, Ankie Verbeek-Ohrlaan, Aveling (Hoogvliet) en Eikenlaan (Rozenburg). 

Verder helpt de gemeente Rotterdam bewoners van ongeveer 25.000 huizen met een te hoge geluidsbelasting hun gevels te isoleren tegen geluidsoverlast.

Beleving van omwonenden

“We meten niet alleen de geluidsoverlast, maar kijken ook naar hoe het geluid wordt beleefd door de Rotterdammer”, zegt Bonte. De gemeente Rotterdam gaat bij de herinrichting van twee luidruchtige pleinen experimenteren met soundscaping. Omwonenden worden direct betrokken bij het ontwerp van de herinrichting van de pleinen. Er wordt onderzocht of de herinrichting ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere geluidsbeleving.

Onderzoek Kralingse Bos

In het Kralingse Bos heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar geluidsbeleving, met positieve resultaten. Rotterdammers konden via een app hun geluidsbeleving aangeven (bv. rustig, saai, kalm, levendig, chaotisch). Ook in andere groene gebieden gaat de gemeente op deze manier de geluidsbeleving in kaart brengen. De resultaten worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Bron: Gemeente Rotterdam