Bestrijding woonoverlast ook met nieuwe wet lastig

Capaciteit grootste probleem bij opleggen ‘gedragsaanwijzing’.

Twee jaar na de invoering van de Wet aanpak woonoverlast blijkt in een tussenevaluatie dat slechts 16% van de gemeenten aan een overlastgevende inwoner een ‘gedragsaanwijzing’ opgelegd te hebben. De Wet aanpak woonoverlast biedt een gemeente de mogelijkheid om bij ernstige en herhaaldelijke overlast zo’n gedragsaanwijzing (verbod of gebod) aan de overlastveroorzaker op te leggen. Wel heeft 44% van de gemeenten een waarschuwing gegeven. In 81% van de gevallen betrof de overlast een vorm van geluidhinder. Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Handhavingscapaciteit

Als belangrijkste knelpunt om gebruik te maken van dit middel noemen gemeenten met name de handhavingscapaciteit (52%). Het opleggen van sancties blijkt bovendien een lastig punt; gemeenten zijn hiermee terughoudend vanwege angst voor escalatie van de problemen in plaats van de beoogde vermindering. Bijkomend ongewenst effect kan zijn dat de gemeente (en de zorginstellingen) het contact met de overlastgever kwijtraken.

Eerst bemiddelen

Ook blijkt uit de tussenevaluatie dat, voordat gemeenten overgaan tot het (waarschuwen voor) het opleggen van een gedragsaanwijzing, zij eerst het verwante voorliggende instrumentatrium benutten, zoals buurtbemiddeling en een vrijwillige gedragsaanwijzing. Dit is volgens de onderzoekers een indicatie dat de wet, in overeenstemming met de bedoeling van de wet, gezien wordt als een middel om alleen de zeer ernstige en hardnekkige vormen van woonoverlast aan te pakken, en dat er niet gemakkelijk en lichtvaardig tot inzet van het instrumentarium wordt overgegaan.

Bron: Rijksoverheid