Beverwijk neemt actieplan unaniem aan

De gemeenteraad van Beverwijk heeft ingestemd met een actieplan tegen geluid. Met deze vaststelling kan het college aan de slag om waar mogelijk geluid beperkende maatregelen door te voeren in de openbare ruimte van de stad.

Ontwerp Actieplan Geluid

In het actieplan is aangegeven hoe de geluidshinder van spoor- en wegverkeerslawaai tot de periode 2023 beperkt dient te worden. Een Europese Richtlijn ligt daar mede aan ten grondslag. Overlast door geluid kan bijvoorbeeld komen door omgevingslawaai van de spoorwegen, industrie en luchtvaart. Gezien de geografische ligging van de gemeente Beverwijk zijn er op dat gebied uitdagingen.

Raadsbreed amendement

Uiterwijk (VRIJ!) gaf aan dat het onderwerp al uitgebreid was besproken in de raadscommissie van 5 september 2019. Toch was behandeling van een amendement in de raad op dit voorstel nodig. ¨We wijzigen hiermee niet alleen de naam en het jaartal maar we nemen het tegelijkertijd ook ter kennisgeving aan zodat het voor het onze inwoners duidelijker wordt.¨ Maar daarmee zijn inwoners nog niet direct geholpen, vervolgde ze. Actie is nodig vanuit het college om de overlast van geluid verder terug te dringen. De fracties van onder andere VVD, GroenLinks en D66 gaven net als haar aan ook uit te kijken naar een speciale expertmeeting die de portefeuillehouder heeft toegezegd te organiseren. In die expertmeeting zal verder worden ingegaan op de problematiek rond geluidsoverlast. Concreet kan de gemeente op dat gebied nog winst pakken. Meiland (CDA) zei ¨dat we over heel veel niet gaan, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart. Maar er zijn ook bronnen van geluidsoverlast waar we wel over gaan zoals de gemeentelijke wegen.¨ Hij meent dat op dat vlak stiller asfalt aanleggen een goede optie kan zijn.

Het amendement bleek raadsbreed te worden gesteund, het gewijzigde voorstel werd vervolgens unaniem aangenomen.

Bron: Gemeente Beverwijk