Proeven tegen trillingen Brabantroute

ProRail en NS willen samen met het ministerie nieuwe maatregelen testen tegen de overlast van trillingen op de Brabantroute. NS gaat in Dorst, Rijen en Oisterwijk met een aangepaste snelheid rijden en ProRail onderzoekt de haalbaarheid en inpasbaarheid van een drietal maatregelen.

Trillingen Brabantroute 

Sinds 2017 zijn er bij ProRail opvallend veel meldingen binnengekomen over de toegenomen hinder van trillingen in de plaatsen Dorst, Rijen en Oisterwijk. Uit onafhankelijk onderzoek van adviseurs- en ingenieursbureau Movares bleek dat een bepaald type reizigerstrein fors meer trillingen veroorzaakt dan andere treinen. Dit gebeurt vooral bij het passeren van overwegen waar door verschillen in stijfheid in de ondergrond een extra oneffenheid ontstaat. Om de hinder te bestrijden heeft ProRail een test gedaan met de Shimlift. Dit gaf helaas geen merkbaar verschil; daarom zoekt ProRail verder naar andere oplossingen. 

115 km per uur

Met ingang van 15 december gaat bij wijze van proef de snelheid van de Intercity Den Haag – Eindhoven op het traject Breda-Boxtel terug naar 115 km per uur. Uit berekeningen blijkt dat er voldoende speling in de dienstregeling zit om deze tijdelijke snelheidsbeperking op te vangen. Metingen moeten uitwijzen of de daling voldoende effect heeft op de reductie van trillingen. Daarnaast wil ProRail van bewoners horen of ze het verschil ook ervaren en moet worden bekeken of de snelheidsbeperking niet teveel invloed heeft op de punctualiteitsafspraken waaraan NS zich moet houden. Dagelijks maken 10.000 reizigers gebruik van treinen op dit traject, die hierdoor wel een iets langere reistijd krijgen. 

Testen innovaties 

ProRail onderzoekt de inpasbaarheid en toepasbaarheid van een drietal maatregelen. In de eerste plaats wil ProRail een soort schuim gaan testen dat tussen het spoorgrind (de ballast) wordt gespoten. Volgens de producent zouden door de betere belastingsverdeling in geschuimd grind de bodemspanningen onder het grind aanzienlijk lager zijn. Als tweede wil ProRail één van de overwegen met een betonnen bevloering als proef vervangen door een overweg met een bevloering van massief rubberen platen. Het gaat om een bestaand type overweg dat sterk genoeg is om zwaar verkeer overheen te sturen, maar minder stijf en hard dan beton. Tot slot wil ProRail een test gaan doen met een soort ‘kussentjes’ die onder de dwarsligger worden bevestigd en volgens de fabrikant de trillingen zouden reduceren. 

Meten is weten, maar ook je oor te luisteren leggen 

Voor alle maatregelen geldt dat metingen moet uitwijzen of de maatregelen effect hebben. Maar dat alleen is niet voldoende. Want hoewel uit metingen bleek dat het gebruik van de Shimlift trillingen aantoonbaar reduceerde, gaven bewoners aan geen merkbaar verschil te ervaren. Daarom geldt ook voor de nieuwe proeven dat ProRail van bewoners wil horen of zij daadwerkelijk verschil ervaren. 

Beleidsintensivering spoortrillingen 

Voor ProRail, NS, de goederenvervoerders en het Ministerie van I&W blijft het niet bij de proeven die nu op korte termijn worden opgestart. Afgelopen zomer heeft ProRail een zogeheten innovatieagenda opgesteld in opdracht van het ministerie. Belangrijk onderdeel daarvan is het doen van onderzoek naar maatregelen aan het spoor en het materieel van goederen- en reizigerstreinen die trillingen kunnen tegengaan. Het maken van beleid over trillingen is complex. Het ministerie is daarom met diverse partijen en omwonenden in gesprek hoe een dergelijk proces vorm moet krijgen.  

Bron: ProRail