Compensatie voor verhoogde normen Rammstein

Na de recente concerten van de Duitse metalband Rammstein in het Stadspark in Groningen, kampt de gemeente met de uitdaging om omwonenden te compenseren voor de ervaren geluidsoverlast. Het blijkt lastig om individuele huishoudens op passende wijze te vergoeden omdat de geluidnormen hoger waren dan gebruikelijk. De gemeente overweegt nu om collectieve compensatiemaatregelen te treffen voor de buurten en wijken rondom het Stadspark.

Aangepaste geluidsnorm voor concerten
Voorafgaand aan de Rammstein-concerten heeft de gemeente besloten om de geluidsnorm tijdelijk te verhogen, van 100 naar 103 decibel, om de optredens mogelijk te maken. Deze aanpassing heeft geleid tot klachten over geluidsoverlast van omwonenden. In reactie hierop gaf het gemeentebestuur aan te streven naar individuele compensatie voor getroffen huishoudens

Compensatie op huishoudniveau blijkt complex
Om individuele compensatie te realiseren, heeft de gemeente tijdens de concerten geluidsmetingen uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat de verhoogde geluidsnormen volgens de gemeente niet werden overschreden. Echter, het vaststellen van welke huishoudens recht hebben op compensatie blijkt complex. De ervaren overlast verschilt sterk per huishouden en wordt beïnvloed door factoren zoals windrichting en -sterkte.

Collectieve buurtcompensatie
Gezien de uitdagingen bij het individueel compenseren van huishoudens, overweegt de gemeente nu om op buurtniveau collectieve compensatiemaatregelen te treffen. Het exacte karakter van deze maatregelen moet nog worden bepaald. Na de zomervakantie plant het gemeentebestuur gesprekken met buurt- en wijkverenigingen die grenzen aan het Stadspark. Hierbij zal worden gekeken naar de behoeften en wensen van de gemeenschap met betrekking tot compensatie.

Kritische geluiden en toekomstige stappen
De vereniging Stadspark Natuurlijk! heeft zich kritisch uitgelaten over de voorgestelde compensatieplannen. De belangenorganisatie benadrukt dat de geluidsoverlast niet enkel toe te schrijven is aan Rammsteinconcerten, maar een structureel probleem betreft. Stadspark Natuurlijk! pleit voor meer substantiële maatregelen, zoals verlaging van de WOZ-waarde of huurverlaging, om daadwerkelijk tegemoet te komen aan de geleden overlast.

Bron: RTV Noord, OOG TV