Fors meer goederentreinen vanwege Oekraine

Nog nooit reden er zoveel goederentreinen door Nederland als in 2022. De meeste goederentreinen vertrokken uit Rotterdam, de grootste groei van het spoorgoederenvervoer zagen we in de regio Venlo.

Invloed van oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft invloed op het spoorgoederenvervoer. Zo is het aantal kolentreinen dat voornamelijk naar Duitsland en Polen rijdt met ongeveer 25 procent gestegen.

De aanvoer van Russisch gas kwam stil te liggen waardoor Europa andere energiebronnen moest zoeken. Dat zorgde voor een totaal van bijna 3900 beladen kolentreinen door Nederland, dat zijn er bijna 1000 meer dan het jaar ervoor. Maar de oorlog zorgt ook voor minder treinen die vanuit China, over de zijderoute via Rusland, naar Nederland komen. Die aanvoer is meer dan gehalveerd.

Meer intermodale treinen

Het aantal intermodale treinen neemt steeds verder toe. Door innovaties kunnen ook trailers, naast containers, steeds makkelijker per spoor vervoerd worden. Nieuwe shuttle-diensten zijn opgestart of de frequentie van bestaande diensten verhoogd, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Polen.

De spoorterminal op Trade Port Noord bij Venlo werd in 2021 in gebruik genomen. Vanaf deze terminal zagen we in 2022 een aantal nieuwe verbindingen starten, onder meer naar Italië.

Naar Duitsland of verder

De meeste goederentreinen die Nederland verlaten, gaan naar bestemmingen in Duitsland of verder. Dat waren er afgelopen jaar bijna 50.000, een groei van 7 procent. Ruim de helft daarvan verlaat ons land via Zevenaar (55 procent).

Het overgrote deel van die treinen bereikt Zevenaar via de Betuweroute (95 procent). Het treinverkeer richting België is afgenomen. Dat komt voornamelijk doordat er minder treinen vanuit Sas van Gent richting België vertrokken.

Groei ondanks omleidingen

Er reden dus meer goederentreinen door Nederland en dat terwijl er tegelijkertijd veel aan het spoor gewerkt is. Werkzaamheden aan het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen zorgden voor veel hinder. Maar ook op de Brabantroute, Bentheimroute en op de Havenspoorlijn zijn veel werkzaamheden verricht om het spoor ook in de toekomst beschikbaar te houden.

Duurzame mobiliteit

ProRail is voorstander van het goederenvervoer via het spoor. Het is een van de veiligste vormen van vervoer en is daarnaast zeer duurzaam. Een goederentrein vervangt ongeveer 50 vrachtwagens. Het bedrijf blijft zich de komende jaren daarom inzetten om het spoorgoederenvervoer verder te faciliteren. Dit doen ze onder meer door het verbeteren van de infrastructuur van de havenspoorlijn. Daarnaast kijken zeook naar digitale innovaties die ervoor zorgen dat ze de spoorcapaciteit beter benutten.

Meer goederentreinen betekent niet altijd dat er ook meer lawaai is dan vroeger. Met de Stimuleringsregeling Toename Stille Treinkilometers stimuleert ProRail sinds 2008 het ombouwen van oudere goederenwagons en sinds 2013 ook het rijden met stillere goederentreinen. In 2021 is 1,5 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan goederenvervoerders. De prognose is dat door al deze acties in 2025 circa 95% van de goederenwagens die in Nederland rijden van het stillere type zullen zijn.

Bron: ProRail (1), ProRail (2)