Gele kaart van Inspectie voor RTH Airport

De hoeveelheid geluid dat veroorzaakt wordt door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt de geluidsnorm te overschrijden, volgens RTHA mede door de grotere inzet van de traumahelicopter. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt dan ook op te treden in het geval de norm werkelijk overschreden wordt.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder RTHA, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Het gebruiksjaar van RTHA loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

De mogelijke overschrijding dit jaar is door de luchthaven zelf gemeld bij de ILT. De luchthaven heeft een aantal acties die de geluidbelasting beperken al uitgevoerd. Daarnaast heeft zij partijen (onder meer luchtvaartmaatschappijen) op de hoogte gebracht van de ontstane situatie en daarbij gevraagd om te kijken wat zij kunnen doen om de geluidsbelasting te beperken. Dit vindt de ILT nog te vrijblijvend en geeft daarom een waarschuwing.

RTHA moet volgens de ILT aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de grenswaarden in de handhavingspunten aan het einde van het gebruiksjaar 2022 niet worden overschreden. Alle activiteiten van RTHA moeten namelijk plaatsvinden binnen de grenswaarden geluid die gelden.

Traumaheli

Als RTHA vanaf nu geen aanvullende sturingsmaatregelen treft, dan zal de geluidsnorm volgens hun eigen onderzoek worden overschreden. Een oorzaak hiervan zou een te hoog gebruik van de trauma- en politiehelikopters zijn. Ook zou de wind vaker uit het oosten en noorden komen, waardoor Schiedam meer overlast ervaart. In dat licht geeft de ILT de dringende waarschuwing af om dat te voorkomen. De ILT heeft in 2019 ook een maatregel aan RTHA opgelegd voor een overschrijding van hetzelfde handhavingspunt dat ligt bij Schiedam.

Voor Alfred Blokhuizen van de organisatie Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast is de waarschuwing van het ILT het zoveelste bewijs dat Rotterdam The Hague Airport te groot is voor de plek waar het nu ligt. ,,Te dicht op woonwijken. Ze vliegen heel laag over de huizen heen. Dat kan echt niet. Nu proberen ze de traumaheli eruit te rekenen zodat ze toch meer ruimte krijgen van de minister. Die zullen ze wel om een oplossing gaan vragen.”

Bronnen: Inspectie Leefomgeving en Transport, NOS, AD