Geluidmetingen regionale vliegvelden

De roep om luchtvaartlawaai meer te gaan meten in plaats van, of naast, de berekeningen wordt steeds luider. Dat is niet alleen bij Lelystad Airport en Schiphol punt van discussie, maar ook bij Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport. Daar komen nu in elk geval meetopstellingen van de provincies, of worden verbeteringen serieus besproken.

Maastricht Aachen Airport

Er wordt dus een nieuw instrument ingezet in de kwestie rondom geluidsoverlast door vliegtuigen van en naar Maastricht Aachen Airport. De provincie heeft toegezegd dat er meetapparatuur wordt geplaatst in Geverik en Meerssen, om zo het te veel aan geluid op een objectieve manier in kaart te brengen, wat al een tijdje de vurige wens was van omwonenden. Dat schrijft RTV Maastricht. Naast alleen de geluidsoverlast, is er ook aandacht voor de schone lucht.

De provincie plaatst ook buisjes om de fijnstof te meten. Uit de verkregen informatie moet nu echt gaan blijken hoeveel overlast ondervonden wordt op deze gebieden.

‘Geschiphold’

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft aanvrager GroenLinks beloofd om de geluidsmetingen bij Rotterdam The Hague Airport te verbeteren. Zij gaat daarvoor de komende maanden met de bewoners in gesprek en zal begin 2019 de vorderingen met Provinciale Staten bespreken.

GroenLinks dringt er al lange tijd op aan om met de bewoners een geluidmeetnet op te zetten. Berend Potjer, lijsttrekker en Statenlid van GroenLinks verwacht dat de provincie daar echt werk van maakt: “Het aantal klachten bij Rotterdam The Hague Airport is verdrievoudigd en de modellen om luchtvaartlawaai te berekenen blijken niet te kloppen. Met een meetnet kunnen wij zorgen dat wij in ieder geval rondom Rotterdam Airport betrouwbare gegevens hebben. En door dat samen met de bewoners te doen kunnen we werken aan het vertrouwen en het gevoel wegnemen dat ze worden ‘geschiphold’.”

Begin 2019 worden de geluidmeetplannen samen met andere zaken rondom Rotterdam The Hague Airport verder besproken.

Bronnen:

GroenLinks Zuid-Holland, RTV Maastricht