Nieuwe tarieven Schiphol stimuleren stille vliegtuigen

Schiphol stimuleert via haar haventarieven luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. Het wordt voor luchtvaartmaatschappijen financieel aantrekkelijker stillere en schonere vliegtuigen in te zetten en onaantrekkelijker om gebruik te maken van lawaaiige vliegtuigen.

Dat is onderdeel van de nieuwe haventarieven die Schiphol heeft vastgesteld voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022. De tarieven voor luchtvaartmaatschappijen stijgen de komende drie jaar met gemiddeld 7,9%. Schiphol verwacht in vergelijking met andere hubs een gebalanceerde prijs-kwaliteit te behouden.

Met de nieuwe tarieven betalen luchtvaartmaatschappijen in 2021 voor de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 180% van het basistarief van de start- en landingsgelden. Voor de meest stille en schone vliegtuigen betalen zij 45% van het basistarief. Tot aan 2021 veranderen de tarieven gefaseerd. Het basistarief is gebaseerd op aankomst of vertrek overdag en op afhandeling aan een passagiersbrug. In de nacht zijn de tarieven hoger. Het stimuleren van stillere en schonere vliegtuigen is onderdeel van het ‘actieplan ‘slim en duurzaam’.

Per drie jaar

Nieuwe regelgeving schrijft voor dat Schiphol de havengelden vanaf nu voor drie jaar vaststelt. Eerder gebeurde dit jaarlijks. Onderdeel hiervan is dat Schiphol eerder teveel of te weinig in rekening gebrachte havengelden nu over drie jaar verrekent in plaats van over een jaar. Voor 2019 betekent dit dat de verrekening van 2017 een minder dempend effect heeft op de stijging van de tarieven als met de oude systematiek het geval zou zijn geweest.

Bron:

Schiphol