Minder geluid door inzet vliegsimulatoren

Defensie steekt 100 miljoen euro in nieuwe vliegsimulatoren. “Hierdoor verwacht ik dat de geluidsoverlast bij Gilze-Rijen afneemt”, zegt een blije wethouder Rolph Dols tegen BN/DeStem.

De toezegging van de investering komt van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Door de komst van de hypermoderne simulatoren kunnen piloten van Chinooks en Apaches op de grond oefenen en hoeft er minder gevlogen te worden. Daarnaast kunnen vliegers met de nieuwe apparaten speciale noodsituaties trainen en met verschillende types helikopters tegelijk, aldus Omroep Brabant.

Per vaardigheid wordt bepaald of deze met een vliegsimulator kan worden beoefend of dat deze tijdens een daadwerkelijke vlucht moet worden uitgevoerd. Sommige simulatoren kunnen bijvoorbeeld wel worden gebruikt voor de beoefening van tactische scenario’s, maar niet van noodprocedures. Vliegsimulatoren dragen op verschillende manieren bij aan het gereedstellingsproces:

  • Door de technologische ontwikkelingen wordt simulatie realistischer. Hierdoor is het mogelijk om meer vaardigheden zoals procedures, crew resource management en tactische vaardigheden zonder verlies aan kwaliteit of trainingswaarde – of in sommige scenario’s zelfs met een grotere trainingswaarde – in een simulator te trainen.
  • Vliegsimulatoren kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor tactische oefeningen in samenwerkingsverbanden op joint en combined niveau, waardoor bemanningen gemakkelijker samen kunnen oefenen.
  • Vliegsimulatoren dragen bij aan flexibiliteit in het gereedstellingsproces. Perioden van missiedruk of lage inzetbaarheid van toestellen door bijvoorbeeld modificaties of weersomstandigheden kunnen deels worden opgevangen door de inzet van vliegsimulatoren. Simulatie in combinatie met live vlieguren maakt het gereedstellingsproces efficiënter.

Planning en fases

Voor de eerstkomende jaren is de behoefte van Defensie geformuleerd in de behoeftestellingsbrief voor het project ‘Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopters’. Dit betreft de aanschaf van extra Apache- en Chinooksimulatoren voor training van de vliegers en van de bemanning. Deze simulatoren worden geconcentreerd in een op te richten simulatiecentrum. De eerste twee fases van deze simulatiecapaciteit zullen eind 2023 gerealiseerd en beschikbaar zijn. Voor Fase 3 wordt mogelijk te zijner tijd een separaat traject opgestart, mede afhankelijk van de ervaringen in de twee voorgaande fasen. Verdere details hierover staan in de behoeftestellingsbrief voor MSMT.

In een derde fase van het concept worden de Apache- en de Chinooksimulatoren aan elkaar gekoppeld en aan een nieuw Tactical Control Center. Hiermee wordt de volledige MSMT-helikoptersimulator capaciteit beschikbaar wat extra trainingscapaciteit biedt voor de helikopterbemanningen.

Bronnen:

Omroep Brabant, Rijksoverheid