Stil opstijgen net zo hinderlijk

Na overleg met omwonenden rondom Eindhoven Airport wordt met de vliegtuigen van Ryanair een andere manier van opstijgen getest. Het maakt voor de hoeveelheid herrie echter niet zo gek veel uit, hoe een vliegtuig vanaf Eindhoven Airport opstijgt: door eerst snelheid te maken en wat langzamer te klimmen, of juist langzamer te vliegen en steiler te starten. Dat blijkt uit de tests, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Bewonersenquête

Tijdens de pilot werden 175 starts door Ryanair vliegtuigen op de twee verschillende manieren uitgevoerd. De proef gebeurde op verzoek van omwonenden, die dit begin dit jaar inbrachten tijdens een door Defensie verzorgde masterclass. De omwonenden konden bij de vliegbasis kwijt hoe zij de geluidsproductie beleefden. Hiervan maakten 253 personen gebruik. Samen waren zij goed voor 1345 reacties.

Metingen

Ook werden geluidsmetingen verricht op vijf plekken. Ook hieruit blijkt volgens Defensie niet dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de twee klimprofielen. Sterker nog: het profiel dat er op gericht was om de hinder in de directe omgeving van het vliegveld terug te dringen -snel hoogte maken maar langzamer vliegen- had een wat averechts effect. Het geluid hield volgens de omwonenden langer aan. Dit klimprofiel heeft wel als voordeel dat de toestellen op een afstand van 5.500 tot 13.500 meter 200 meter hoger zitten en dus iets minder geluid maken.

Wel/Geen overlast

Bij een rondgang van Omroep Brabant door Wintelre, dat vlak onder de startbaan ligt, blijkt dat de meningen over de geluidsoverlast van vliegtuigen enorm verschillen. “Het wordt steeds erger”, zegt een vrouw. Maar twee mannen zeggen dat ze nergens last van hebben in het dorp. “Vroeger met die Starfighters, dat was pas erg.”

De Luchtmacht, die de verkeerstoren op Eindhoven Airport bemant, gaat na de proef bekijken wat de beste methode is. Agerbeek zegt het probleem zeker niet te willen verplaatsen naar een andere gemeente. “In samenspraak moeten we tot de beste oplossing komen”.

Bronnen:

Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad