Geluidsoverlastclausules bij koopwoningen Delft

Langs de oevers van de Schie wil gemeente Delft voor 2030 een nieuwe wijk bouwen waar zwaardere industrie, wonen en recreëren samen op één plek mogelijk is. Het grote vraagstuk dat het stadsbestuur komende maanden moet beantwoorden is hoe er omgegaan wordt met de geluidsoverlast.

Wat al duidelijk is, is dat op de meeste plekken in de wijk de geluidslimiet omhoog moet. Daarnaast geeft Bedrijvenkring Schieoevers het volgende aan bij Omroep West. ‘De dichtheid van de gebouwen is nergens in Delft zo groot als daar. Er komen heel veel mensen dicht op elkaar te wonen en te werken, dat kan mooi zijn, maar het schept wel een risico. We hebben veel zware industrie die enkel ’s nachts hun producten kunnen vervoeren naar een bouwterrein. Ook om twee uur ’s nachts kan dat veel geluid opleveren, van zowel vrachtverkeer als scheepvaart.’

Een mogelijke oplossing volgens de projectontwikkelaars is slim bouwen. Dit kan bijvoorbeeld met ‘dove’ gevels die het geluid dempen. Ook de indeling van het gebied is belangrijk. Tenslotte vinden ze het belangrijk de geluidsoverlast op te nemen in huur- een koopcontracten. Zo zal de overlast geen verrassing zijn voor de toekomstige inwoners van de wijk.

Bron: Omroep West