Gemeentelijke tips bij burenoverlast in coronatijd

Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel mensen, jong en oud, meer thuis dan anders. En dat blijft nog wel even zo. Er kunnen daardoor extra irritaties tussen buren ontstaan. Aanbellen bij de buren is in deze tijd niet altijd mogelijk. Wat nu? Buurtbemiddeling geeft u de volgende 5 tips.

1. Wacht af

Wie dicht op andere mensen woont, bijvoorbeeld in een flatgebouw of rijtjeshuis, herkent dat er altijd in min of meerdere mate leefgeluiden zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen na zo’n twintig minuten gewend raken aan geluiden tot en met 65 decibel (pratende mensen of achtergrondmuziek). Het beste is om bij geluidsoverlast eerst even af te wachten. Vindt u het na een half uur nóg vervelend, dan is de kans groot dat het geluid niet zal wennen. Als de overlast vanuit die buren een incident is kunt u besluiten voor deze keer uw ogen of oren te sluiten. Het is ook fijn als dat bij u gebeurt als u een keertje herrie maakt of bijvoorbeeld uw tuin niet op orde hebt.

2. Scherm je af

Ervaart u burenoverlast van leefgeluiden die moeilijk zijn te voorkomen, zoals praten en lopen of spelende kinderen? Probeer u zelf dan af te schermen. Ga een wandelingetje maken als de buurkinderen op de trampoline springen en veel geluid maken. Zorg voor wat geluid in huis, door bijvoorbeeld uw eigen radio aan te zetten, als u er last van heeft dat u de buren hoort. Doe uw ramen dicht als de buren het gras aan het maaien zijn.

3. Niet slim: koekje van eigen deeg

Houdt de overlast aan, dan is het verleidelijk de buren een koekje van eigen deeg te geven: even bonken met de bezem tegen het plafond of zelf de muziek hard aan zetten. Dat is niet handig. U kiest dan de aanval om het conflict te beslechten. Uw aanvallende gedrag zal er in veel gevallen voor zorgen dat de buren hier negatief op reageren. Ze zetten de muziek nog harder en dan bent u nog verder van huis. Stel u vriendelijk op, dan is de kans veel groter dat uw buren gaan meewerken. Spreek ook uw buren niet aan als u nog vol emoties zit. Dit geeft meestal niet de beste gesprekken.
 

4. Brief in de brievenbus doen

Wellicht ervaart u het als eng of vervelend om de buren aan te spreken op de overlast die u ervaart, zeker als u ze niet goed kent. Persoonlijk contact is vaak een goede manier om samen tot een oplossing te kunnen komen. In deze tijden van corona is dat wellicht lastiger en kunt u besluiten om een briefje in de bus te doen. Let daarbij op de toon en manier waarop u iets schrijft. Zeg bijvoorbeeld waar u behoefte aan heeft, in plaats van allerlei verwijten op te schrijven en hou het zo veel mogelijk bij de actuele feiten. Noem vooral ook de gevolgen die de situatie voor u heeft. Door te vertellen wat er zo lastig is, kunnen de buren u beter begrijpen; dat maakt de kans groter dat ze willen meedenken in oplossingen.
 

5. Bel Buurtbemiddeling

Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen buren om zo samen tot een oplossing te komen. Vanwege het coronavirus kunnen de bemiddelaars nu niet bij u en uw buren langskomen. Maar buurtbemiddeling is deze weken wel gewoon geopend voor een telefonisch adviesgesprek, om te overleggen wat u in uw situatie kunt doen of als u uw verhaal kwijt wilt. Dat lucht vaak al op!

Bron: Gemeente Heumen