‘Geplande turbines Avelingen geven amper overlast’

Hoewel de windturbines bij Avelingen volgens de regels te dicht langs de vaarwegen komen te staan, laat Rijkswaterstaat onderzoeken of ook echt de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt en wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Ook is het belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar een mogelijk ongeluk met een schip met gevaarlijke stoffen. ‘De lage vervoersaantallen van deze schepen doen echter vermoeden dat de plaatsing van windturbines niet leidt tot overschrijding van de huidige normen die gelden op deze transportroute. Aanvullend onderzoek dient dat te bevestigen’, concluderen onderzoekers van Bosch & van Rijn bij het Algemeen Dagblad. Dit is het bedrijf dat Rijkswaterstaat het onderzoek laat doen.

Omwonenden hadden vooral vragen over geluidsoverlast en slagschaduw. In het tussenrapport is hier al informatie over te lezen. De verwachting is dat er bijna geen geluidsoverlast zal zijn. Bij één woning zal de Nederlandse geluidgrens overschreden worden. Over de slagschaduw is bekend dat de woningen hoe dan ook in de slagschaduw zullen liggen. Om dit te voorkomen, moeten de turbines op sommige delen van de dag uit. Dit zal leiden tot een lagere opbrengst. Ook over laagfrequent geluid is er al informatie bekend. Sommige woningen zullen met een laagfrequent geluid van maximaal 20 decibel te maken krijgen. Een harder laagfrequent geluid kan leiden tot gezondheidsschade.

Bronnen: Algemeen Dagblad, De Stad Gorinchem