“Verlaging 2,5 dB bij volledig elektrisch stadsverkeer”

In Nederland wordt steeds meer elektrisch gereden. Uitstootvrij verkeer is ‘schoon’ aan de uitlaat en ook stiller. Is uitstootvrij verkeer dan ook dé oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen en geluidsproblemen door het wegverkeer in onze steden? 

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) onderzocht hoeveel fijn stof elektrisch vervoer nog veroorzaakt door slijtage van banden, remmen en wegdek. En, hoeveel geluid de banden (en niet zozeer de motor) bij een snelheid van 50 km per uur produceren, voor zowel personenwagens, als verschillende vormen van zwaarder verkeer.

Resterende milieubelasting

In dit project is onderzocht wat de resterende milieubelasting voor luchtkwaliteit en geluid is als al het wegverkeer uitstootvrij zou zijn. De AWGL heeft dit op twee schaalniveaus onderzocht. Gemeentebreed op basis van gemiddelde achtergrondconcentraties in drie gemeenten (Amsterdam, Eindhoven en Kampen) en lokaal in drukke straten in Amsterdam. Dit zijn de resultaten:

  • Volledig uitstootvrij verkeer in Nederland leidt in Amsterdam en Eindhoven gemiddeld tot 40% lagere NO2 achtergrondconcentraties. In een kleinere gemeente als Kampen leidt het tot een 30% lagere NO2 achtergrondconcentratie.
  • Voor fijn stof is de afname kleiner: voor PM2.5 gemiddeld 7-8% en 4-6% voor PM10.
  • Gemiddeld is op straatniveau (berekening voor Amsterdamse straten) de geluidbelasting 2,3 dB lager bij uitstootvrij verkeer.

De 3 verschillende scenario’s betreffen de uitgangssituatie zonder uitstootvrij verkeer met een gevelbelasting van 1) 70 dB, 2) 60 dB, en 3) 50 dB, met daarnaast de situatie waarbij de bijbehorende dB-reducties van verschillende voertuigen en de gemengde verkeersstroom van de uitgangssituatie afgetrokken zijn. In de tabel hieronder (tabel 11) wordt de impact van geluidsreductie van de 5 verschillende voertuigen en de gemengde verkeersstroom weergegeven als het percentage ernstige hinder.

Hier is het hele rapport te lezen.

Bron: Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving