Gericht onderzoek hinderbronnen haven Antwerpen

Uit een geluidsstudie van het Havenbedrijf Antwerpen en gemeente Beveren blijkt dat scheepsmotoren veel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden van de Antwerpse haven, die al geregeld klaagden over het lawaai. Het havenbedrijf geeft aan dat het doel van de studie is om gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Het onderzoek geeft wel aan dat de hinder in het gebied niet alleen door de schepen wordt veroorzaakt. Er kon namelijk geen rechtstreeks verband gelegd worden tussen het gemeten geluid van schepen die varen en aangemeerd liggen. Dit zal volgens het havenbedrijf verder onderzocht moeten worden.

De rederij Grimaldi en de Antwerp Euroterminal (AET) geven in Nieuwsblad Transport aan dat zij verwachten dat de overlast in de toekomst sterk zal verminderen. Doordat nieuwe schepen batterijen of walstroomaansluiting zullen hebben, zal er geen noodzaak meer zijn om generatoren te laten draaien voor stroom. Verder gaan bedrijven met de terminals in de haven kijken wat de opties zijn voor investeringen in elektrische en stille boten.

Bronnen: Nieuwsblad Transport, Nieuwsblad.be