Actieplan Geluid Utrecht: variatie in maatregelen

Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. Mensen hebben daarom overlast van verkeerslawaai. Er zijn straten met veel verkeer en woningen dicht op de weg. Net als andere grote steden en provincies moet ook de gemeente Utrecht een Actieplan Geluid maken. Het actieplan laat zien welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen.

De gemeente Utrecht, doorgaans een van de koplopers in Nederland als het gaat om groene en stille maatregelen, heeft een behoorlijke variatie aan maatregelen opgenomen in haar (concept) plan. Er wordt ingezet op:

  • minder verkeer
  • meer OV en fiets
  • stil asfalt
  • lagere snelheid van het verkeer
  • stillere bussen
  • elektrisch vervoer
  • vergroening van bermen
  • geluidsschermen en gevelisolatie

Door maatregelen slim te combineren is het plan de overlast van verkeerslawaai te verminderen. Waar in veel gemeenten vooral ingezet wordt op stil asfalt, heeft Utrecht dus ook nu een breder pakket aan maatregelen.

Stille plekken bewaren

Plekken waar het nog stil of rustig is, moeten worden gekoesterd. Utrecht heeft nog relatief veel locaties in de stad die in vergelijking met de omgeving relatief stil zijn. De gemeente probeert bestaande rustige gebieden te behouden. En als het mogelijk is zorgen we voor nieuwe stillere gebieden, zoals hofjes.

Het plan ligt tot 20 februari ter inzage.

Bron: Gemeente Utrecht