In Brussel is nu 30 km/u de norm

Vanaf 1 januari 2021 is in het hele Brusselse gewest de maximale snelheid 30 kilometer per uur de norm geworden. De drie redenen hiervoor zijn veiligheid, geluid en en ‘rustiger verkeer’. Wel zijn er enkele uitzonderingen op de regel: op de grote assen blijft 50 of 70 km/u gelden.

Het wegennet van het Brussels gewest was tot vorig jaar al voor 60 procent een ‘zone 30’. Naar voorbeeld van steden als Bordeaux of Parijs is dit uitgebreid. In die steden was bijvoorbeeld al 85 procent van het gebied een zone 30.

“Overdreven snelheid veroorzaakt ongevallen en maakt de gevolgen ervan altijd erger. Ik verheug me op de totstandkoming van de Stad 30, want dit zal levens redden. Bovendien zal ook de levenskwaliteit van de Brusselaars verhogen doordat er minder lawaai en minder fijn stof zal zijn”, zegt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

De NSG berekende (in het algemeen) de gevolgen voor het verkeerslawaai in de stad. Als de snelheid gaat van 50 naar 30 km/u, en automobilisten houden zich daaraan, dan is het bij de huizen 3 tot 6 dB minder lawaaiig. Dat is afhankelijk van wegbedekking en percentage vrachtwagens. Zo’n verlaging komt overeen met halvering tot een kwart van het aantal passerende motorvoertuigen. Het bandenlawaai is bij personenauto’s dominant, vanaf zo’n 25 km/u.

Bronnen: Brussel.be, Het Laatste Nieuws, NSG