Kamerlid Van Ginneken logeert bij woning langs spoor

Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken, D66, heeft een zware nacht gehad toen ze bij Dion van de Sande uit Dorst logeerde. Dion woont namelijk al jaren langs het spoor en heeft veel last van voorbijrazende treinen. Om zelf te ervaren hoe de overlast is, besloot ze een nachtje te blijven slapen. “Ik ben drie keer wakker geworden omdat m’n hele bed trilde”, vertelt Lisa bij Omroep Brabant.

Wanneer één van de zestig treinen die per etmaal langskomt, langs scheurt, is dat te voelen in het huis. “Ik hoorde het huis ook kraken en tikken. Alles kwam letterlijk in beweging”, zegt Lisa. “De derde keer was rond zes uur vanmorgen en toen heb ik het maar opgegeven om weer in slaap te komen. Uitgerust ben ik niet, ik denk dat ik me door de komende dag heen zal moeten worstelen.”

Het Tweede Kamerlid gaf aan het niet erg te vinden voor slechts één nachtje, maar ze kan zich voorstellen hoe het is om in zo’n huis te leven. “Als je hier woont en er iedere nacht mee te maken hebt, dan heeft dat echt impact op je leven. Bewoners maken zich zorgen over wat het doet met hun gezondheid. Niet alleen qua nachtrust, maar ook door de gevaarlijke stoffen die over het spoor worden vervoerd.”

Hoewel er al eerder maatregelen zijn genomen, zoals het minder hard laten rijden van de intercity’s die langskomen, wil Lisa dat er meer actie ondernomen wordt. “Ik wil dat omwonenden structureel worden betrokken in het overleg tussen het ministerie, ProRail en de vervoerders, zodat ze mee kunnen praten over hoe de trillingen verder kunnen worden aangepakt,” geeft ze aan bij Omroep Brabant.

Ook wat betreft leefbaarheid kan het beter. “Er zijn al afspraken gemaakt over wat het gemiddelde geluidsniveau mag zijn”, zegt ze bij de omroep. “Maar treinen veroorzaken ook piekgeluiden die heel kortstondig heel luid zijn. Er zouden geluidsflitspalen moeten komen, die piekgeluiden meten op plekken waar veel overlast is.” Al met al heeft D66 over deze onderwerpen het ‘Actieplan Leefbaar Spoor bij goederenvervoer‘ hierover opgesteld.

Op het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit zal Van Ginneken aanwezig zijn om te discussiëren over de D66 plannen over een platform voor goederenvervoer.

Bron: Omroep Brabant, Gemeente.nu, NT