Nachtelijke overlast door nieuw geluidscherm HSL

Begin mei is er langs de hogesnelheidslijn (HSL) bij Zoetermeer een begin gemaakt aan het plaatsen van een geluidsscherm. Deze moet het geluid dat van de trein afkomstig is verminderen. Het scherm wordt vier meter hoog en 400 meter lang. Het plan is dat deze begin 2023 af is. Er kan alleen aan het scherm gewerkt worden van middernacht tot 5:30, omdat er dan geen treinen rijden.

Ook eind 2021 werden er maatregelen tegen de geluidsoverlast genomen. Toen is op het al bestaande scherm een lengte van 2,4 kilometer aangepast. Geluidabsorberende panelen werden toen geplaatst in de plaats van transparante panelen.

Hoewel het geluid van de treinen op de HSL volgens ProRail valt binnen de wettelijke geluidsnormen, ervaren omwonenden veel overlast. Daarom is besloten bovenwettelijke maatregelen te nemen om de overlast te verminderen.

Bronnen: Treinweb.nl, Algemeen Dagblad, BAM Infra Nederland