Onderzoek geluid motoren blijft hot item

Overal in Nederland is er protest te horen over langsscheurende motoren. Men vindt dat er meer wetgeving en handhaving nodig is. Echter, om dit te bereiken is er veel onderzoek nodig; zoals in Bloemendaal, Deventer en Leiden.

Bloemendaal

De politie in Bloemendaal is onlangs begonnen met het extra handhaven van de wetgeving voor motors. Zo kan je nu, wanneer je geen db-killer hebt, een boete van 400 euro krijgen. Dit doen ze vooral in het weekend, zodat ze de motors, die dan aan het toeren zijn, kunnen aanpakken. De gemeente heeft gevraagd of de politie dit kan doen, omdat ze bezig zijn met een bewustwordingscampagne. Er wordt bijvoorbeeld ook een tekstkar op de boulevard bij Bloemendaal aan Zee neer gezet.

Burgemeester Roest ondernam niet alleen deze acties. Hij schreef met zijn wethouders een brief aan de minister waarin zij pleiten voor het aan banden leggen van het gebruik van luidruchtige motoren. Hierin geven ze het volgende aan: “Zo gauw het voorjaar aanbreekt en de bollenvelden in bloei komen, veroorzaken motorvoertuigen, met name motoren, ernstige hinder in onze dorpen.”

Deventer

Deventer wacht niet af, maar begint zelf een onderzoek, nadat de emoties hier hoog opliepen. De Deventenaren kwamen in opstand tegen het lawaai van de motoren, waarna de motorrijders zich gediscrimineerd voelden. Hierna kwam de politiek in de stad in actie. De gemeente vraagt zich wel af of een onderzoek mogelijk is.

,,Als je reguliere geluidsbelasting meet, meet je de gemiddelde gevelbelasting van de hele weg. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de hoeveelheid geluid die de A1 maakt. Als je dat ook zo doet voor motoren, weet je dat er niets bijzonders uitkomt’’, schetst de woordvoerder in het AD. Daarmee wordt niet specifiek het extreme motorgeluid gemeten. ,,Dus moet je gaan bekijken hoe je een goede onderzoeksvraag kunt formuleren. Dat hebben we bij de Omgevingsdienst neergelegd.’’

Als er een onderzoek komt, houdt de gemeente rekening met zowel de bewoners als de motorrijders; zo zal ook de geluidsbelasting van andere voertuigen bekeken worden.

Leiden

In Leiden had het burgerinitiatief STOP motorlawaai Leiden (SML) een tegenslag. De motie om het motorlawaai aan te pakken werd in de gemeenteraad weggestemd met 20 stemmen tegen en 18 stemmen voor. Het burgerinitiatief wilde vooral dat er kleinschalige prikacties op steeds verschillende plekken zouden komen. ‘Dat zal snel gaan rondzingen onder motorrijders en direct een afname van het lawaai opleveren’, stelt SML. ‘Deze manier van handhaven is door de hoogste rechter gelegaliseerd, daar is geen meetapparaat voor nodig. De vaststelling door de agent met eigen oren is wettelijk voldoende.’

Ook wilde SML dat de burgemeester zich aan zou sluiten bij een lobby van bijna zeventig burgemeesters, die pleiten voor nieuwe landelijke regels tegen de geluidsoverlast.

Bronnen: Noord Holland nieuws, Algemeen Dagblad, Leidens.nl