Onderzoek geluidabsorptie groene daken

Op 2 april heeft Chang Liu haar proefschrift getiteld “In-situ characterization of the acoustic impedance of vegetated roofs” verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft als doel om een meetmethode te ontwikkelen voor het in-situ bepalen van de akoestische impedantie van groendaken, waarmee vervolgens de akoestische absorptie kan worden berekend. Daarnaast was het doel om de invloed van het vochtgehalte van het groendak op de geluidabsorptie te bepalen.

Een veelgebruikte 2-microfoon techniek voor het bepalen van de impedantie van bodems is verder ontwikkeld voor de toepassing van groendaken. Zo is er onder andere gebruik gemaakt van meerdere configuraties van de methode om unieke eigenschappen van groendaken (als porositeit en stromingsweerstand) te bepalen, en is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ter bepaling van de benodigde nauwkeurigheid van de microfoonposities. Liu heeft aangetoond dat met de vernieuwde methode de impedantie en dus ook de absorptie van groendaken bepaald kan worden. Het heeft geleid tot een prototype van deze meetmethode. Daarnaast is onder andere deze methode gebruikt om het effect van het vochtgehalte op de absorptie van groendaken te bepalen. Eerdere bevindingen, dat de geluidabsorptie vermindert bij een toename van het vochtgehalte van het vegetatiedak, heeft Liu kunnen bevestigen met haar in-situ metingen. Dit effect blijkt wel afhankelijk te zijn van het type groendak.

Het proefschrift is online beschikbaar.