Oost-Nederland vreest verdubbeling goederentreinen

Oost-Nederland gaat te maken krijgen met een verdubbeling van de hoeveelheid goederentreinen. Uit de cijfers van de staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat zullen er in 2030 elk jaar zo’n 13.400 à 17.000 treinen door het oosten van Nederland rijden. Toch is er ook een meevaller: de goederentreinen zijn de afgelopen jaren in elk geval gereduceerd in hun geluid productie.

De verdubbeling van de treinen tussen 2021 en 2030 wordt toegekend aan een toename van het goederenvervoer over de sporen en deels door toekomstige werkzaamheden aan het ‘Derde Spoor’ in Duitsland. De provincie Overijssel en ProRail gaven al waarschuwingen over de stijging van het treinverkeer. Beide instanties verwachten dat tussen november 2024 en mei 2026 het traject het drukst is vanwege de naar schatting twintig weken afsluiting van de Betuweroute, die als gevolg een omleiding van al het goederenverkeer door Oost-Nederland heeft.

Omwonenden verwachten een hogere mate van overlast door trillingen. Eerder dit jaar werd er al een petitie gestart door bewoners in de regio vanwege de in hun ogen onbeheerste stijging van het aantal treinen. Echter, dit heeft geen impact gemaakt en een stijging van goederentreinen lijkt onontkoombaar. In Hengelo worden uitgebreide metingen uitgevoerd om de evaluatie van trillingen en geluid van treinverkeer te volgen. “Uit de metingen blijkt dat het gemiddelde trillingsniveau de afgelopen jaren niet toeneemt. Wel neemt het maximale trillingsniveau licht toe”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen. Sommige omwonenden zien een geluidsscherm als de oplossing. Deze regeling voor korte termijn zou reëel kunnen zijn om op een aantal plekken de overlast tegen te gaan.

Bron: rtvOost, Spoorpro