Online magazine over geluid

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021

Meppel in maag met geluid eigen biocentrale

Lawaai, rook, stank en extra kosten; dit zijn de gevolgen van de biomassacentrale in Meppel. De inwoners zijn het zat en zijn, samen met raadsleden, naar de gemeente gestapt om duidelijk te krijgen, wie hier verantwoordelijk voor is. “Wij ervaren veel lawaai-overlast van de ventilatoren”, vertelt een inwoner bij RTV Drenthe. “Daarnaast geeft de centrale

Burgernetwerk meet met RIVM spoorgeluid America

In het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ meten inwoners van America (Noord-Limburg) een jaar lang geluid van treinen aan het spoor en bij hun woning. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  helpt de inwoners bij de metingen en doet aanvullend onderzoek om de overlast in kaart te brengen. Het project start in het najaar van 2021 en loopt

Sluiten Maastricht Airport optie voor provincie

Het college van de provincie Limburg wil eventueel door laten rekenen wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zouden zijn, wanneer Maastricht Aachen airport zou sluiten en een andere bestemming zou krijgen. Dit schrijven ze aan de Provenciale Staten. Tijdens het doorrekenen zal gekeken worden naar bereikbaarheid, investeringen, beheer, onderhoud, milieuhinder, klimaatverandering en werkgelegenheid. Hierbij zullen

Reactie artikel radar-enquete motorherrie

Ingezonden brief van Hugo Pinksterboer, MotorrijdersActieGroep (MAG)De MAG zet zich al meer dan dertig jaar in voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden, zie www.motorrijdersactiegroep.nl Fijn dat jullie in het artikel “Enquête Radar: strenger handhaven motorrijders” aandacht besteedden aan deze enquête, vooral omdat er ook motorrijders aan het woord komen. Wel is het jammer dat in

Door oostenwind weinig geluidhinder F1 Zandvoort

De beheerder van het natuurgebied naast het circuit van Zandvoort, waterleidingbedrijf PWN, geeft aan dat de wilde dieren in het gebied weinig last hebben gehad van de Grand Prix en de toeschouwers die daar begin september gehouden werd. In het gebied leven konikpaarden, wisenten (Europese bizons), damherten en Schotse hooglanders. De eersten toonden op het

Glasvezel moet geluidafwijkingen spoor meten

Samen met het Britse Network Rail start Prorail een proef om met glasvezeltechnologie veiligheid en spoorprestaties te verbeteren. De proef start in de herfst van 2021. Wedstrijd De twee bedrijven startten al eerder een ontwerpwedstrijd. Meer dan 40 leveranciers kwamen met voorstellen voor operationele uitdagingen, zoals afwijkingen aan spoor- en wieldefecten, overwegveiligheid en detectie van

Passende normen onderbouwd voor windpark Delfzijl

Op 30 juni deed de Raad van State een uitspraak, waarin staat aangegeven dat de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor windparken niet meer gebruikt kan worden. Daarom heeft het college van de burgemeester van Delfzijl besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Hierin zijn diverse milieunormen opgenomen, die de

Luchthavenbesluit Teuge: op den duur minder geluid

De Gedeputeerde Staten (GS) kiezen in het ontwerpbesluit van luchthaven Teuge voor een balans tussen de belangen van luchthaven en de omgeving. Zo willen GS het uitvoeren van valschermvluchten met de huidige categorie vliegtuigen op 4 weekenddagdelen per maand niet toestaan.  En kondigen GS aan de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs te willen terug brengen,

Geluidadaptief bouwen tegen luchtvaartgeluid

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober wordt de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen georganiseerd. De Makathon, een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten in de ontwikkeling van digitale technologie, vindt plaats op de locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat om

Overbetuwe naar rechter om plan railterminal

Volgens de gemeente Overbetuwe houdt het plan van de provincie voor een railterminal te weinig rekening met de belangen van de inwoners. Daarom heeft de gemeente een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie wil de railterminal aanleggen langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. Ontbrekende bronnen

Gericht onderzoek hinderbronnen haven Antwerpen

Uit een geluidsstudie van het Havenbedrijf Antwerpen en gemeente Beveren blijkt dat scheepsmotoren veel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden van de Antwerpse haven, die al geregeld klaagden over het lawaai. Het havenbedrijf geeft aan dat het doel van de studie is om gerichte maatregelen te kunnen nemen. Het onderzoek geeft wel aan dat de hinder

Bergen scherpt geluid horeca en evenementen aan

In gemeente Bergen zullen de terrassen binnenkort een uur eerder dicht dan normaal. Ze krijgen te maken met de nieuwe strengere regels voor evenementen. De gemeente wil namelijk dat alle evenementen eindigen om één (op doordeweekse dagen) of twee uur (in het weekend). Niet alleen deze maatregel werd genomen om het overmatige overlast voor omwonenden

Centrum Venray minstens één weekend per maand rust

De inwoners van Venray hebben last van alle evenementen die daar georganiseerd worden. Daarom komt de gemeente nu met een oplossing: iedere maand worden de pleinen minimaal één weekend vrijgehouden van festiviteiten. De geluidsregeling sluit aan bij wat er besproken is met de inwoners over het omgevingsplan. Die uitten namelijk veel onvrede over de geluidsoverlast

Luide brommers uit Gentse binnenstad

Het brommerverbod dat deze maand is aangekondigd in Gent zal vanaf 2023 luidruchtige scooters uit de binnenstad jagen. Dit houdt in dat er geen niet-elektrische bromfietsen meer mogen rijden vanaf dat moment. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt van bewoners van de binnenstad. Dit zal vooral een probleem zijn voor de bromfietskoeriers. Deze vormde al

Natuurclubs: F1 oké als Zandvoort elektrischer wordt

Vijf natuurclubs lijken de strijdbijl tussen hen en het circuit van Zandvoort te willen begraven. Ze willen de rechtszaak overbodig maken en constructief meedenken. Ze vinden dat de Formule 1-races onderdeel kunnen blijven maken van de toekomst als de autosport zo snel mogelijk elektrisch wordt gemaakt. Het elektrisch maken zou niet alleen de uitstoot van

Kippen moeten weg uit buurttuin Barendrecht

In Barendrecht zijn er klachten vanuit woningstichting Patrimonium gekomen over ‘kakelende’ kippen in de buurttuin aan de Kempenaar. Volgens de bewoners zouden deze klachten slechts vanaf één adres komen. De gemeente geeft aan dat ze initiatieven als buurttuinen graag willen steunen. Zo waren een aantal wethouders erg enthousiast toen een aantal bewoners de saaie gemeentetuin

Lage straaljagers flinke overlast dieren Wildlands

De Koninklijke luchtmacht veroorzaakt boven Drenthe veel overlast tijdens vliegoefeningen. Van de laagvliegroutes boven de provincie hebben zelfs de dieren van dierentuin Wildlands in Emmen last. “Ze trekken zich iets meer terug in hun verblijf en ze laten zich minder goed zien”, vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands bij RTV Drenthe. “We vinden dit dan

RIVM: geluid windmolens hinderlijk, niet ziekmakend

Volgens onderzoek van het RIVM zijn windmolens niet per definitie ziekmakend. Ze geven aan dat de hinder die mensen ondervinden van windturbines wel indirect andere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ze hebben gekeken naar slaapverstoring door windturbines, maar de resultaten hiervan bleken te verschillen. Ook voor gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid

Minister gaat geluidbeleid sanering doorlichten

Er gaat ca. 25 miljoen euro per jaar om in de subsidieregeling verkeerslawaai (exclusief MJPG). In een brief aan voorzitter van de Kamer, geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan hoe ernstig de gevolgen van geluidsoverlast kunnen zijn. Daarom acht deze de doorlichting belangrijk. Doelstelling van de beleidsdoorlichting is het bepalen van de doeltreffendheid

Geluidshinderdag 2021 verplaatst naar 24 maart

Basiscursus Geluid in de Omgevingswet en webinar geluiddempende vloerbedekking gaan wel online door. In verband met de nog steeds geldende Corona beperkingen voor bijeenkomsten is besloten om de Nationale Geluidshinderdag van 2021 in zijn geheel te verplaatsen naar 24 maart 2022. Meer informatie vindt u op https://nsg.nl/nl/nationale_geluidshinderdag_2021-2022. Cursus Geluid in de Omgevingswet De door de

Crossclub Dalfsen: alleen stille uitlaten na dwangsom

Bij Crossbaan MC Dalfsen zijn afgelopen tijd allerlei maatregelen getroffen. Dit na een conflict met een bewoner vanwege de geluidsoverlast. Zo zijn de vaste trainingsavonden op woensdag gestopt en hebben motoren een goedgekeurde uitlaat met een MC Dalfsen geluidskeuringsticker nodig. Ook wordt de baan tijdens droge dagen nat gehouden om het stuiven tegen te gaan.