Online magazine over geluid

Motorrijdersclub helpt met aanpak overlast

Om de geluidsoverlast op de dijken aan te pakken, gaan Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden samenwerken. Daarom vroegen zij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een brede aanpak. Het ministerie laat nu door TNO de geluidsnormen voor geluidsoverlast onderzoeken.  De geluidsoverlast en gevaarlijke situaties worden niet alleen veroorzaakt door

Geen bromtoon Drentse testmolen 1e Exloërmond

Volgens geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk, die bromgeluid constateerde bij windturbines naast de N33, maakt de nabijgelegen testwindmolen van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond geen laagfrequent geluid. Wel maakt de turbine een typisch ruisend windmolengeluid. Hij heeft dit onderzocht voor de de directie van het windpark. Zorgen om gezondheid De omwonenden zijn

Eersel onderzoekt combi wal en zonnepanelen

In Duizel willen de bewoners geen wind- en zonnepark met bijkomend overlast. Op 15 december had de gemeente namelijk besloten dat dit er zou komen. Daarom zijn verschillende Duizelse initiatiefnemers met een petitie naar de gemeente gestapt. Ze willen meedenken over de totstandkoming van een zonne-geluidswal langs de A67. Initiatieven om mee te denken over

Eerste absorberende schermdeel bij HSL Lansingerland

Langs de HSL in Lansingerland is deze maand het eerste geluidsabsorberende paneel in het bestaande geluidscherm geplaatst. De huidige glazen geluidschermen worden door schermen die geluid absorberen vervangen. Tevens is dit het eerste geluidsabsorberende paneel langs de gehele HSL. Meer overlast voor minder overlast De omwonenden hebben sinds de komst van de HSL al veel

Aandachtspunten advies RvS Aanvullingsbesluit geluid

Zoals gebruikelijk bij nieuwe regelgeving, buigt de Afdeling Advisering van de Raad van State zich over de voorgestelde nieuwe regels van de Omgevingswet. In maart 2021 is het verslag openbaar gemaakt wat de RvS in juni 2020 heeft geadviseerd over het toen beschikbare concept Aanvullingsbesluit geluid. De rijksoverheid heeft daarom het advies mee kunnen nemen

Onderzoek nieuwe maatregelen Schiphol

Vorig jaar presenteerde Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een meerjarenprogramma tegen de geluidshinder en voor een verbetering van de omgeving rond Schiphol met 28 maatregelen. Wat volgens een aantal inwoners ‘volksverlakkerij’ was. Nu zijn er 16 extra maatregelen toegevoegd. Zo willen ze de bestaande startroutes optimaliseren, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen

Zoekgebied windturbines teruggebracht

In heel Nederland is er discussie over zoekgebieden voor mogelijk te plaatsen windturbines. Sommige bewoners denken mee, sommige komen simpelweg in protest tegen windturbines in hun achtertuin. Veel discussie was er recentelijk in het ‘politiek groene’ Amsterdamse IJburg. De wethouder heeft op grond van deze protesten een nadere afweging gemaakt en inderdaad de zoekgebieden op

Huisarts krijgt dwangsom voor geluid warmtepomp

De brommende warmtepomp in een gezondheidscentrum zorgt al lang voor herrie en hoofdpijn in Heesch. Daarom wil de gemeente nu een dwangsom van duizend euro per overtreding opleggen, met een gemaximeerd totaal van 24 duizend. De eigenaar, dokter Ninske Hiemstra, geeft aan dat ze samen met haar installateur en architect contact heeft gezocht met de

Call for Papers congres GTL 2021

Nadat in 2020 wegens COVID-19 het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit helaas niet kon doorgaan, wordt op 9 en 10 november 2021 in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met

Antwoord op Kamervragen hinder Schiphol en treinen

Op 17 februari beantwoordden minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de kamervragen van het CDA over de geluidsoverlast bij Schiphol, en de landelijke overlast van treinen. Eén van de vragen ging over hoeveel klachten er voor dit geluid waren in verhouding met de hoeveelheid verkeer. Het ministerie beantwoordde dit met de volgende grafieken Luchtvaart

Zwaar verkeer-geluiddiffractor nog niet naar wens

De proef met het geluidsdempende systeem WhisStone ZV, beter bekend als de Zwaar-verkeer geluiddiffractor, langs de provinciale weg N223 in De Lier heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd. De betonnen constructie ligt sinds december 2018 over 200 tot 300 meter langs de Burgemeester Van Doornlaan (N223) bij De Lier. Er liggen twee soorten geluiddiffractor: de ‘gewone’ WhisStone

Start inspraak nieuw geluidstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) de minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Burgermeetnet geluid en lucht Eindhoven Airport

Samen Meten Meierijstad vraagt zich af hoe vies de lucht in Meierijstad is en of er een verband is tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof. Hierop hopen ze antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. Piet van Schijndel ziet vele

Overzicht ‘winterse’ jurisprudentie februari 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten In de periode van 27 januari tot en met 17 februari 2021 zijn er weinig geluidrelevante uitspraken gedaan door de ABRvS. Deze keer beperkt het overzicht zich daarom tot slechts één uitspraak, die gezien de recente winterse weeromstandigheden wel toepasselijk is. Ruimtelijke ordening Parkeren ijsbaan Lochem: ABRvS 17 februari 2021,

Het Geluid van de verkiezingen

Lelystad Airport, Schiphol, emissieloos vervoer en windmolens: dit zijn de meest voorkomende thema’s die op gebied van geluid steeds terug komen in verschillende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar ook geluid van hangjeugd, treinen, stimuleren van thuiswerken en ‘ingewikkelde geluidregels’ komen aan bod. De redactie van Geluidnieuws heeft van de huidige grote

Nieuwe afspraken emissievrije stadslogistiek

Om ervoor te zorgen dat vrachtwagens en bedrijfsbusjes geen uitlaatgassen meer uitstoten in de stad en de bevoorrading schoon en stil te maken, tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven op 9 februari de uitvoeringsagenda stadlogistiek. Om de vervoerders en ondernemers ook goed hun werk te kunnen laten doen, maakten ze verschillende

Dronten gaat mogelijk permanent windmolens meten

In Dronten is er de afgelopen maanden van veel kanten gewezen op mogelijke nadelige invloeden van windparken. Vandaar dat de gemeente misschien van plan is het geluid continu te gaan meten. Over de extra hinder die laagfrequent geluid van windturbines zou geven, is in heel Nederland discussie. „Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent