Programma GTL bekend, ook met stikstof

Het programma van het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) is bekend. De vertrouwde geluidonderwerpen over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen over de Omgevingswet, beleid, hinder, rekenen, meten, woningbouw en integrale milieu-aanpak zijn weer geprogrammeerd. Het Congres GTL vindt dit jaar plaats op 14 en 15 november, in een nieuwe locatie, namelijk ’t Gooiland in Hilversum. Ook zijn er weer lezingen over luchtkwaliteit en trillingen.

Stikstofdepositie

De programmacommissie heeft ook besloten dat dit jaar een extra onderwerp te agenderen, namelijk zeven lezingen van vakspecialisten over stikstofdepositie. Omdat er over dit actuele onderwerp weinig kennisuitwisseling tussen specialisten is, en het raakvlakken heeft met het luchtkwaliteitsthema dat op GTL altijd heeft geprogrammeerd, vindt de programmacommissie het Congres GTL een zeer geschikte gelegenheid om hier aandacht aan te besteden. Vakspecialisten uit van o.a. TNO, adviesbureaus en het RIVM delen hun kennis over de complexe materie van rekenen, meten, modelleren, valideren, vergunningen en natuurherstel, en er is volop ruimte voor discussie. De onderwerpen zijn o.a. rekenen, meten, modellen, vergunningen en natuurherstel.

Meer informatie is te vinden op de website, https://www.gtlcongres-beurs.nl/.