Rechtszaak om strengere handhaving Paradiso

Al jaren klagen de omwonden van poppodium Paradiso over geluidsoverlast van schreeuwende mensen, het laden en lossen aan de zijkant van het gebouw en de muziek. Daarom zijn ze naar de rechter gestapt. Hier eisen ze strengere handhaving door de gemeente. Al in 2019 werd er door drie buurvrouwen een verzoek hiervoor ingediend bij de gemeente, maar die werd afgewezen.

Volgens onderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd, zou er geen strengere handhaving nodig zijn. De gevels waarop de geluidswaarden te hoog zijn, zijn van bewoners die geen overlast zeggen te ervaren. Ook geven ze aan dat het niet duidelijk is of de geluidsoverlast van Paradisobezoekers komt. Over de rapporten van het onderzoek geeft de advocaat van de klagende buren aan dat ze ‘onzorgvuldig en ongeloofwaardig’ zijn en dat de meetmomenten ‘volstrekt onrepresentatief zijn.

Eén van de buren geeft aan al 35 jaar naast het poppodium te wonen, maar dat het de laatste 10 tot 15 jaar uit de hand is gelopen. Ook geeft ze aan het vertrouwen in de gemeente te zijn verloren. De gemeente en Paradiso vertellen juist dat de nachtprogrammering tussen 2009 en 2019 zou zijn afgenomen. Ook hebben ze in 2017 geluidsreducerende maatregelen genomen en zullen er binnenkort nog extra maatregelen genomen worden. Verder geeft Paradiso aan dat het gebouw niet voldoet aan de eisen en er renovaties nodig zijn. “We nemen de klachten serieus,” zegt directeur Geert van Itallie bij het Parool. “Maar deze buren vertrouwen onze juiste intenties niet en willen niet om tafel. Hun standpunt is nu dat wij in de nacht dicht moeten.” Wat een maatregel is die ze volgens Van Itallie niet zullen overleven. Volgens de gemeente knijpen ze niet een oogje toe bij Paradiso, maar is het juist één van de poppodia waarbij het meeste toezicht wordt gehouden.

Bronnen: Parool, Entertainment Business