Slaapverstoring door vliegverkeer duidelijk

In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland op 11 juli 2022 heeft gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren. Daarnaast is voor het eerst slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht.

Daarmee ontstaat een beeld van deze problematiek rondom alle civiele en militaire vliegvelden in Nederland. In dit onderzoek is gekozen om verder in te zoomen dan gemeenteniveau (primaire eenheid). Dit doet meer recht aan de lokale hinderbeleving. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om hiermee rekening te houden in hun omgevingsbeleid en ruimtelijke ontwikkelingen.

Vooral in de omgeving rondom de grotere luchthavens komt veel ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor. Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel mensen die ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. In deze regio’s heeft men te maken met meerdere vliegvelden die voor overlast zorgen. De WHO beveelt sterk aan om geluidsniveaus van vliegverkeer te reduceren tot 45 dB Lden (over 24uur) en 40 dB Lnight (tussen 23.00-07.00uur). Bij genoemde advieswaarden blijkt gemiddeld 10% ernstige geluidhinder op te treden en 11% ernstige slaapverstoring. Dit rapport laat zien dat er veel gebieden zijn die (ver) boven deze gemiddelden uitkomen.

Bron: GGD Rotterdam Rijnmond