Brommende radar in Wier (Fr) moet ’s nachts uit

Het lage, aanhoudende gezoem dat telkens te horen is wanneer de radar om zijn as draait houdt de Wiersters sinds de installatie wakker. Eerder stond er ook een radar, maar daar zat een kap omheen om het geluid te dempen. Nu is het geluid dat de radar maakt ’s nachts 5 decibel boven de norm. Naast het geluidsoverlast doen ook de televisies het minder goed. ,,Wij hebben een schotel en nu zijn alleen 1, 2 en 3 nog goed te zien”, zegt een Wierster in het Friesch Dagblad. ,,Bij de andere zenders loopt het beeld steeds vast, het is een soort blokjes-tv. Dat kijkt niet leuk, maar daar zal vast wel een oplossing voor komen.” Daarnaast werken de lampen en de WiFi ook niet meer optimaal.

Door de klachten uit het dorp heeft Defensie in een online-bijeenkomst op 20 januari voor de inwoners van gemeente Waadhoeke aangegeven de radar tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends uit te schakelen. Echter, zorgde dit besluit op 21 januari voor de ophef en Kamervragen aan de minister van Defensie. Volgens PvdA-Kamerlid John Kerstens is de radar nog in een testfase en dat er nog onderzoek gedaan moet worden. Ook vraagt hij zich af hoe deze maatregel te rijmen is met het idee dat voor optimale bescherming van het luchtruim de radar altijd moet draaien. Defensie kon hier nog geen reactie op geven.

De nieuwe SMART-L radar verving de MPR-radar te vervangen. De nieuwe radar houdt rekening met nieuwe technologieën, zoals de ontwikkeling van drones, onbemande vliegtuigen en nieuwe moderne gevechtsvliegtuigen, om te gaan. De radar is dus nog niet operationeel en zal dat ook niet worden zolang de te hoge geluidsbelasting niet opgelost is. Daarover wordt nu overleg gepleegd met Thales, de ontwikkelaar.

Bron: Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant