Sluiten Maastricht Airport optie voor provincie

Het college van de provincie Limburg wil eventueel door laten rekenen wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zouden zijn, wanneer Maastricht Aachen airport zou sluiten en een andere bestemming zou krijgen. Dit schrijven ze aan de Provenciale Staten.

Tijdens het doorrekenen zal gekeken worden naar bereikbaarheid, investeringen, beheer, onderhoud, milieuhinder, klimaatverandering en werkgelegenheid. Hierbij zullen niet alleen de gevolgen voor de provincie, maar ook de nationale en internationale gevolgen onderzocht worden.

Eerder wilden provinciebesturen niks horen over een sluiting van het vliegveld, maar de kritiek werd laatste jaren steeds heftiger. Vooral omwonenden zijn het geluid van de vliegtuigen zat. Nergens zou een vliegveld zo dicht bij woningen liggen als in Zuid-Limburg. Daarnaast is het vliegveld ook verliesgevend. In mei 2022 hopen de Limburgse Staten de knoop door te kunnen hakken.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, NRC, Provincie Limburg