Reactie artikel radar-enquete motorherrie

Ingezonden brief van Hugo Pinksterboer, MotorrijdersActieGroep (MAG)
De MAG zet zich al meer dan dertig jaar in voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden, zie www.motorrijdersactiegroep.nl

Fijn dat jullie in het artikel “Enquête Radar: strenger handhaven motorrijders” aandacht besteedden aan deze enquête, vooral omdat er ook motorrijders aan het woord komen.

Wel is het jammer dat in hetzelfde artikel een hardnekkig misverstand opnieuw de kop opsteekt. Een apk heeft inderdaad geen zin als het gaat om een reductie van de door een kleine groep motorrijders veroorzaakte overlast. Niet om de genoemde (drog)reden, maar om het simpele feit dat een niet goedgekeurde uitlaat in een handomdraai te vervangen is. De motor gaat dus keurig met de standaarduitlaat naar de keuring, en na goedkeuring gaat de open pijp er weer op. Daarnaast maakt – anders dan vaak beweerd wordt – een geluidsmeting GEEN deel uit van een apk; garages en keuringsstations beschikken niet over de benodigde apparatuur en medewerkers zijn hier niet voor opgeleid.

Een tweede, even hardnekkig misverstand is dat ‘er voor iedere motor een ander maximum geldt.’ Voor auto’s geldt namelijk precies hetzelfde, als het gaat om de zogenaamde statische geluidsmeting op 50 cm afstand van de uitlaat. Daarnaast geldt er zowel voor auto’s als voor motorfietsen een maximale geluidsproductie voor toelating tot de openbare weg. Daarbij gaat het om een dynamische meting op 7,5 meter afstand. Voor auto’s is de actuele limietwaarde 70-74 dB, voor motorfietsen 77 dB. Dit verschil is eenvoudig te verklaren: auto’s bieden meer isolatiemogelijkheden en hebben een langer uitlaattraject. 

Tegenstanders van motorgeluid stellen graag dat auto’s 70 dB mogen maken en motorfietsen tot wel 106 dB. Ze zetten dan de uitslag van de dynamische meting voor auto’s naast die van de statisch gemeten maximale geluidsproductie van een motorfiets – en dat is letterlijk meten met twee maten. 

Hugo Pinksterboer
www.motorrijdersactiegroep.nl