Tholen wil liefst kerkklok zonder klepel

De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) in Tholen wil een kerkklok in hun nieuwe kerkgebouw hangen die in het dorp te horen is. De gemeente Tholen wil minimale overlast voor omwonenden. Inmiddels zijn de partijen hiervoor bij de Raad van State geweest.

De gemeente Tholen gaf vorig jaar februari de vergunning voor de bouw van een nieuw kerkgebouw af. Daarin was echter de voorwaarde opgenomen dat het klokgelui aan de landelijke normen voor een rustige woonwijk moest voldoen.

“Met deze normen zou het klokgelui maar bij zes woningen in de buurt te horen zijn”, zei ouderling-kerkvoogd Theo Hakvoort begin dit jaar in Reformatorisch Dagblad. Dat vindt de HHG onaanvaardbaar: een kerkklok is juist bedoeld om alle gelovigen in het dorp op te roepen naar de kerk te komen. De HHG wil best wat beperkingen stellen aan de duur van het beieren, of andere maatregelen om de overlast te beperken, maar een miniklokje met miniklepeltje, dat gaat de gelovigen te ver. „De gemeente had de algemene geluidsnormen toegepast die voor allerlei gebouwen gelden. Het klokgeluid van een kerk valt onder het grondrecht voor godsdienstvrijheid en is uitgezonderd van deze regels. We hadden in deze bouwaanvraag weliswaar geen klok meegenomen. Maar door het voorschrift van de gemeente is het in de toekomst niet mogelijk om eventueel een klok aan te brengen, omdat er dan geen klokgelui van betekenis meer mogelijk zou zijn. Het was voor ons een principiële kwestie en daarom hebben we bezwaar aangetekend.”

Bouwvergunning vernietigd

De rechtbank in Middelburg stelde de kerk in het gelijk wat betreft de beperkingen voor de klok, maar vernietigde tegelijkertijd de hele bouwvergunning. Hakvoort: “De redenering was dat de gemeente geen kerk zou hebben toegestaan wanneer een klok was aangevraagd. De jurisprudentie geeft echter aan dat bij het verlenen van een vergunning voor een kerk ook de mogelijkheid van een klok moet worden toegestaan. We waren met deze uitspraak terug bij af. De kerkvoogdij vond dat de rechter de vergunning op oneigenlijke gronden vernietigd had en ging in beroep bij de Raad van State met de vraag om de uitspraak van de rechtbank te schorsen.”

Klokkeluidregeling

Overigens is de nieuwe kerk aan de Prins Bernhardstraat-Grindweg al volop in aanbouw. De HHG wil de kerk voor eind december in gebruik nemen. Alleen zonder klok voorlopig – het benodigde bedrag van 11 duizend euro is nog niet beschikbaar. Maar om te voorkomen dat de gemeente direct de klepel verwijdert, wil de HHG een betere klokkeluidregeling, zonder al te veel beperkingen.

Volgens een gemeentewoordvoerster van Tholen is de inbreuk op het grondrecht voor het oprichten van een kerk aanvaardbaar als het gaat om bescherming van de belangen van omwonenden: “Die woonden daar al voordat we een afwijkingsvergunning voor de kerk verleenden. Zij hebben er niet voor gekozen om naast een kerk te wonen en daar willen we rekening mee houden.” Overigens bevestigden beide woordvoerders dat er nog steeds constructief overleg is tussen gemeente en HHG en dat een compromis nog altijd mogelijk is. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Bronnen: PZC, Reformatorisch Dagblad