Toename klachten en procedures padelbanen

Hoewel padel steeds populairder wordt, is niet iedereen blij met de sport. De racketsport maak veel lawaai, wat voor overlast bij omwonenden zorgt. Er zijn al meerdere juridische procedures van bewoners die bang zijn voor of last hebben voor het geluid. Ook in Den Haag is dit opgemerkt, waardoor er dit jaar twee moties zijn aangenomen, die ervoor zorgen dat er voorafgaand aan de aanleg geluidsonderzoek gedaan moet worden. Toch zijn er nu meldingen over geluidsoverlast op 72 locaties.

De padelkooi is een klankkast, waardoor het geluid van de stuiterende bal versterkt wordt. Ook is het veld kleiner en speelt men met meer mensen, hierdoor wordt er vaker geslagen, waardoor er meer geluid is.

Geen aparte regels

Ook op Omroep Max bij het programma Meldpunt werd eind vorig jaar het probleem besproken. Hier werd duidelijk wat de gevolgen van het geluid zijn. Het leidt namelijk tot stress, wat leidt tot een hoge bloeddruk. Op dit moment zijn er geen aparte regels voor padelbanen. Deze volgen de regelgeving omtrent tennisbanen. ‘Als je uitgaat van de geluidsnormen die voor een woonwijk gelden, moeten padelbanen eigenlijk op 200 meter afstand van woningen liggen,’ gaf Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidhinder hier aan. Dit komt omdat padel tien decibel meer geluid maakt dan tennis. Hij stelt voor alleen overdekt padel toe te laten. In Frankrijk is er ook al een dergelijke regeling. Daar mag in de buurt van woningen alleen binnen gepadeld worden.

Padel is deel van de KNLTB. De bond wilde niks te maken hebben met richtlijnen, maar beseft nu toch dat er wat moet veranderen. Daarom willen ze samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een werkgroep oprichten om het probleem op te lossen. De bond adviseert om akoestisch onderzoek verplicht te maken bij de aanleg van een padelbaan naast woningen.

Kritiek vanuit Meldpunt Overlast Padelbanen

Meldpunt Overlast Padelbanen geeft aan dat de KNLTB tot nu toe te weinig heeft gedaan op gebied van het informeren van tennisverenigingen over padelbanen. Frederik Everaars, van het meldpunt ziet de verandering in de houding van de bond positief tegemoet. Wel vindt hij het jammer dat het meldpunt niet uitgenodigd voor de werkgroep. Ook heeft Everaars kritiek op de bedrijven die de banen leveren . ‘Van padel is al veel langer bekend dat het overlast veroorzaakt. Vreemd dat er ergens in de keten iets fout gaat. Zij moeten eerlijk communiceren en niet alleen het product leveren, maar ook de bijsluiter.’ Zijn advies: ‘Mocht je een baan willen leggen, kijk dan goed naar de haalbaarheid. In een drukke stad is de ervaring van geluid en licht heel anders dan in een rustige buurt.’ Ook op de gemeente heeft hij kritiek: ‘Ik ken een geval waarbij een gemeente alleen de cijfers van het geluidsonderzoek naar padel deelde en niet die van het hele sportpark waarop de banen lagen. Een optelsom leerde echter dat er wel degelijke sprake was van geluidshinder.’

Meewerking vanuit padelbaanbouwers

Op dit moment wordt de Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland (VPN) opgericht. Acht bedrijven willen zich aansluiten. Secretaris Edward van der Meijden vertelt dat de branche de klachten serieus neemt en het ze het ook een goed idee vinden om een werkgroep op te richten. Ook doen ze mee in de gesprekken tussen de KNLTB en de NSG. Hoewel de vereniging niet op zoek is naar een oplossing, doen individuele bedrijven dat wel. Ze kijken nu naar de manier van lassen, geluidswallen van kokosmatten en de plaatsing van de kooi.

Oplossing

NSG denkt niet dat deze oplossingen zullen werken. Zij denken dat er vooral gekeken moet worden naar de locaties van de velden en dat er met de omgeving overlegd moet worden. Bijvoorbeeld in Sittard-Geleen, waar er een plan voor drie banen staat, gebeurt dit al.

Bronnen: Fieldmanager, De Limburger (1), De Limburger (2)