Verlaging geluidplafond spoor Den Bosch-Oss

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geconstateerd dat op het traject ’s-Hertogenbosch – Nijmegen de geluidsproductie significant is afgenomen. Dit komt vooral door de inzet van stillere reizigerstreinen. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Prorail is gebleken dat de ontstane geluidruimte niet langer noodzakelijk is om te behouden. Gelet op de doelstelling van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verzocht om een verlaging van de geluidproductieplafonds langs dit traject. De plafondwaarden van 235 referentiepunten worden verlaagd tot maximaal 7,1 dB. Op deze manier wordt voorkomen dat er in de toekomst de vrijgevallen geluidsruimte weer ingenomen wordt. Wanneer deze wijziging in de de geluidsplafonds wordt opgenomen, zullen ook de plannen voor de geluidschermen die nu op de planning staan, veranderen.

Bronnen: DTV Nieuws, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat