Wel of geen goed leefklimaat boven eetcafé

Inwoners van de appartementen boven eetcafé De Witte Leeuw in Raamsdonksveer worden geconfronteerd met een onzekere toekomst. Hoewel zij genieten van hun woningen, beschouwt de gemeente Geertruidenberg deze als illegaal en is het nog maar de vraag of ze mogen blijven. De gemeente trekt namelijk de omgevingsvergunning voor de bouw van de vier appartementen in, omdat er twijfels zijn over de leefbaarheid vanwege het geluidsniveau in het café op de begane grond.

De bewoners zijn echter van mening dat ze prettig wonen. Ze ervaren geen noemenswaardige overlast en slapen gewoon door het geluid heen. Ook ervaren ze het juist als gezellig. Ze wijzen erop dat wonen boven horecagelegenheden in andere steden ook mogelijk is, zelfs in drukke uitgaansgebieden.

Geen dreiging voor het eetcafé
De eigenaren van het pand benadrukken dat het eetcafé gewoon zal blijven bestaan en dat er geen plannen zijn om het te sluiten voor de bouw van een nieuw appartementencomplex. Ze betwisten het argument van de gemeente dat de geluidsnormen in de appartementen niet kunnen worden nageleefd vanwege het luide geluid in het café. Ze wijzen erop dat het geluidsniveau in de praktijk zelden een probleem vormt, omdat de uitbaters rekening houden met de bewoners.

Gedoogd wonen
Het besluit van de gemeente om de vergunning in te trekken, wordt momenteel aangevochten door de eigenaren van het pand. Ondertussen bekijkt de gemeente of de bewoners gedoogd kunnen worden, aangezien er sprake is van een overtreding die niet gelegaliseerd kan worden. De gemeente geeft aan dat ze in uitzonderlijke gevallen bereid is tot gedogen, maar dit zal per situatie worden beoordeeld.

Het is belangrijk op te merken dat de bouw van de appartementen en de bewoning ervan momenteel als illegaal worden beschouwd, omdat de vergunning is ingetrokken. Volgens de gemeente hadden de eigenaren dit kunnen voorkomen door te wachten met het realiseren van het project totdat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer waren.

Bron: AD