‘Zaanstad gebruikte te oude gegevens voor bouwplan’

Cacaoverwerker Cargill stinkt, vinden ze zelf. En ze maken ook veel geluid. Samen met haar buren stinken en schreeuwen ze in elk geval harder dan de gemeente Zaanstad suggereert in een woningbouwplan.

Cargill gaat daarom voor de woningbouwplannen en de nieuwbouw van basisschool de Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer liggen. De cacaoverwerker die aan de overkant van de Zaan aan de Eenhoornweg in Wormer gevestigd is vreest dat deze ontwikkelingen leiden tot ‘een onaanvaardbare beperking van haar bedrijfsvoering, de daarvoor bestaande milieuruimte en haar uitbreidingsmogelijkheden’. Dat schrijven Zaanstad Nieuws en De Orkaan.

Zaanstad baseert zich volgens Cargill op verouderde gegevens (2007) en zou ook geen rekening hebben gehouden met andere bedrijven aan de overkant van de Zaan.

Nieuwe bewoners moeten volgens het bedrijf “te alle tijden hun ramen en deuren gesloten houden en tijdig de geurfilter vervangen” wat niet op een prettige leefomgeving duidt. Het bedrijf verwacht dat mensen die nieuw in dat gebied komen wonen en niet gewend zijn aan de Zaanse ‘geurtjes’ daar ook meer klachten over zullen indienen dan de huidige bewoners.

Het heeft bovendien zelf onderzoek laten verrichten naar geluidsbelasting, waarbij is uitgegaan van de grenswaarde in de vergunning. Die is hoger dat het uitgangspunt dat door onderzoeksbureau Sweco is gehanteerd in het gemeentelijke onderzoek en dus constateert Cargill dat als de vergunde geluidsruimte volledig benut wordt, de maximaal toegestane grenswaarde overschreden wordt. ‘Ten tweede gaat de berekening uit van de situatie zoals vergund vóór de revisievergunning van Cargill van 2007.

Bronnen: Zaanstad Nieuws en De Orkaan