Geen verschil andere cumulatiemethode windturbines

De werkgroep Lucht & Geluid van Ridderkerk probeert met eigen berekeningen de plaatsing van windmolens op bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard tegen te gaan. De werkgroep claimt dat door de bouw van twee windmolens een groot deel van Ridderkerk extra geluid zal ondervinden. Volgens de werkgroep komt dit bovenop de aanhoudende herrie van de rijkswegen. Met een geluidsbelasting boven de 55 dB moeten volgens Lucht & Geluid extra lawaaibronnen geweerd worden.
Daar zijn de plannen voor de windturbines niet in mee gerekend.

Technisch ingewikkelde zaak

De werkgroep Lucht en Geluid in Ridderkerk-West kaartte de zaak aan het einde van 2018 aan. Het betreft de stapeling van het geluid van de windturbines op onder andere het bestaande geluid van de snelwegen A15 en A16. Inhoudelijk is dat een voor leken technisch ingewikkelde en nauwelijks te begrijpen zaak. Op één punt gaf het college in de persoon van wethouder Marten Japenga vorig jaar januari al snel toe dat een fout was gemaakt. Op de overige punten wilde gemeente niet van wijken weten en bleven het college en de werkroep het oneens.

Meer dan 2 dB

Berekend is dat de draaiende windmolens buiten voor sloop bestemde woningen alleen voor twee woningen aan de Hoogzandweg overlast geven van meer dan 2 dB. Op andere locaties zou het onder deze voor het menselijk oor nog hoorbare grens blijven. De werkgroep Lucht & Geluid vindt dat er een optelsom gemaakt moet worden van het maximale geluid van de rijkswegen en de windmolens. Hun zogenoemde cumulatieve berekening laat een nog slechter plaatje zien Ridderkerkse locaties, die nu al het stempel hebben van matig tot slecht.

Bronnen: decombinatieridderkerk, Ridderkerksdagblad