Antwoord op Kamervragen hinder Schiphol en treinen

Op 17 februari beantwoordden minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de kamervragen van het CDA over de geluidsoverlast bij Schiphol, en de landelijke overlast van treinen.

Eén van de vragen ging over hoeveel klachten er voor dit geluid waren in verhouding met de hoeveelheid verkeer. Het ministerie beantwoordde dit met de volgende grafieken

Luchtvaart

Spoor

Het ministerie geeft bij het treinverkeer wel aan, dat het gaat om klachten die alleen met geluid te maken hadden. Klachten die ook over andere aspecten gingen, zijn dus niet meegerekend.

In de volgende vraag vroegen de Kamerleden om een verklaring voor deze klachten. Op het gebied van luchtvaart gaf het ministerie aan dat uit onderzoek bleek dat de meeste klachten ontstonden bij werkzaamheden aan de start- en landingsbanen. Ook zien ze een verband tussen de hoeveelheid vliegverkeer en klachten. Nadat deze de afgelopen jaren allebei toenamen, verminderden ze tijdens de coronacrisis. Als het om het spoor gaat, verklaart het ministerie de afname van de klachten door maatregelen als raildempers, geluidsschermen en andere stille technieken. Daarnaast is er een bronbeleid gevoerd, waarbij wagons zijn omgebouwd en ijzeren remblokken zijn vervangen door kunststoffen versies.

Nadat bleek dat dat vliegtuigen 747, 747-400 en A380 de grootste hoeveelheid klachten opleveren en dat de meeste meldingen worden ingediend over startende 747 cargovluchten in de late avond en nacht, vroeg de Kamer zich af hoe dit kan. Het ministerie geeft aan dat dit zware vliegtuigen met grote motoren zijn, die in verhouding nog veel op Schiphol vliegen en daardoor ook de meeste geluidhinder geven. Het hinderreductieplan van Schiphol en LVNL bevat maatregelen om
luchtvaartmaatschappijen te ontmoedigen dergelijke lawaaiige vliegtuigen in te zetten op Schiphol. Dit doen ze door voor stillere en schonere vliegtuigen korting op de luchthaventarieven te geven. Komen
maatschappijen met lawaaiige en vervuilende vliegtuigen, dan betalen zij juist extra.

De andere vragen die gesteld zijn, gingen over hoe er met de klachten werd omgegaan, hoe deze werden ontvangen, wat de rol van het ministerie hierbij is en of er nog andere belanghebbende partijen zijn bij de klachten.

De hele beantwoording kunt u hier vinden.