‘Aso-wet’ toegepast tegen burenlawaai Ede en Breda

De burgemeester van Ede heeft een bewoner wegens aanhoudende geluidsoverlast een huisverbod van 10 dagen opgelegd. Het is voor het eerst in Nederland dat een burgemeester een koopwoning afsluit vanwege geluidsoverlast. Ook in Breda moet een overlastgevend gezin met tien kinderen op last van de rechter zijn huurwoning verlaten.

Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede nam de maatregel niet zonder gegronde reden. De bewoner hield zijn buren al jaren uit hun slaap door ’s nachts harde muziek te draaien en auto’s met veel lawaai te repareren. Politie en toezichthouders brachten de man afgelopen jaren vaak een bezoek. Dat eerdere acties niet hielpen, bleek voor Verhulst de druppel. Hij maakte voor het eerst gebruik van de bevoegdheid om een woning te sluiten wegens geluidoverlast. De bevoegdheid komt voort uit wat de ‘Wet Aanpak Woonoverlast’, in de volksmond ook de ‘Aso-wet’ genoemd. Deze wet is sinds 2017 van kracht en geeft burgemeesters in extreme gevallen de mogelijkheid een woonverbod op te leggen. De voorwaarde is dat er sprake moet zijn van ‘ernstige en herhaaldelijke hinder’.

Terughoudend

Burgemeesters sloten afgelopen jaren al duizenden drugspanden op basis van de Opiumwet. Dat ook geluid nu op deze manier beboet wordt in Ede, is volgens Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, een goede zaak. “Gemeenten zijn tot nu toe veel te terughoudend in het gebruik van de mogelijkheden die deze wet biedt. Elk jaar krijgen we honderden meldingen van geluidsoverlast. Niet allemaal zo ernstig, maar ook een aanwijzing of een waarschuwing komt er vaak niet”, aldus Roelofsen in De Gelderlander.

Voor hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer is dit een primeur. Hij noemt de maatregel ‘heftig’. “Maar als die in verhouding staat tot de overlast, dan is er in principe niets mis mee.” Dat de Wet Aanpak Woonoverlast, waarop de maatregel is gebaseerd, niet vaak wordt toegepast snapt hoogleraar Brouwer wel. “Burgemeesters zijn hier heel terughoudend in, omdat ze vrezen dat er dan bij elke burenruzie naar de burgemeester wordt gekeken. Zo van: u moet nu ingrijpen!”

Bredaas gezin

Buren in een flinke straal rondom een gezin met tien kinderen, dat vorig jaar juli neerstreek aan de Sint Ignatiusstraat in Breda, zeggen sinds hun komst eigenlijk geen leven meer te hebben. Blaffende honden, kwetterende vogels in een volière, luide muziek, gillende kinderen, vuilnis, afval dat op daken en een parking wordt gesmeten en een vader die de meest vreselijke verwensingen loopt te brullen. Bij woningcorporatie Laurentius stroomden de klachten binnen; na diverse gesprekken en niet nagekomen afspraken zag Laurentius geen enkele andere mogelijkheid dan het gezin uit de woning te laten zetten. De rechter is het daarmee eens, ook al zijn de gevolgen groot voor het gezin dat nu op straat dreigt te belanden. Hij vindt de overlast dermate groot dat het belang van de omwonenden zwaarder weegt.

Bronnen: Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid, De Gelderlander, BN De Stem