Bewoners dagen Schiphol voor de rechter

De stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’, bestaande uit drie bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol, gaat juridische stappen nemen tegen de luchthaven Schiphol en de Nederlandse staat. Ze eist dat burgers beter worden beschermd tegen geluidhinder, uitstoot en risico’s.

De omwonenden willen dat Schiphol en de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de rechtbank verantwoording afleggen voor de ‘langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer’, die tot ernstige gezondheidsklachten zouden leiden, en de aantasting van het woongenot.

De stichting maakt zich zorgen om de groeiplannen van Schiphol die door het kabinet in de luchtvaartnota zijn bekendgemaakt. Schiphol mag nu nog jaarlijks maximaal 500.000 vluchten verwerken, na 2020 kan dat aantal groeien tot 540.000. Daarvoor stelt de overheid de voorwaarde dat de overlast afneemt. De bewonersgroepen geloven niet dat met meer vluchten de hinder kan afnemen.

Individuele bescherming

“Nu is het zo dat waar je ook woont, je nooit weet aan hoeveel geluid, uitstoot en onveiligheid je precies wordt blootgesteld. De normen en regels worden uitgesmeerd over de hele regio. Er is geen regel die persoonlijke hinder en overlast reguleert,” zegt initiatiefnemer Jan Boomhouwer in het Algemeen Dagblad. “Wij baseren de procedure op het Europees verdrag voor de rechten van de mens, dat stelt dat overheden burgers moeten beschermen en het recht op ongestoord wonen garandeert.” De stichting wil dat de rechter bepaalt dat een duidelijke maximale norm komt die overal geldt, zodat men bezwaar kan maken tegen overschrijdingen.

De groep bestaat volgens Boomhouwer uit zo’n vijftien oudgedienden uit het Schipholverzet. De zaak zal worden gevoerd door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat vaker opkomt voor de belangen van individuen. Zo’n civiele procedure kost veel geld: naar schatting ca. 150.000 euro tot een eerste uitspraak. Op dit moment heeft de stichting 20.000 euro; ze rekent op donaties van privépersonen, bewonersgroepen, milieubeweging en gemeentes.

Eerder deze maand stapte Greenpeace ook al naar rechter. Zij spannen een proces tegen de Nederlandse staat aan om de miljardenlening voor KLM in te trekken, òf de maatschappij te dwingen duurzaamheidsplannen te maken die veel verder gaan dan nu van haar wordt geëist. 

Bronnen: NH nieuws, Algemeen Dagblad.