Bewoners gevraagd naar innovatieve geluidmaatregelen

Zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Helmond vragen om ideeën van omwonenden voor innovatieve geluidsmaatregelen in hun projecten. Voor de verlegging van wegen kan input gebruikt worden voor de definitieve en tijdelijke situatie van deze wegen en de omgeving.

De gemeente Helmond vindt de kwaliteit van de leefomgeving van haar inwoners nabij de N279 erg belangrijk en onderzoekt daarom of er nog extra innovatieve geluidmaatregelen bovenop de provinciale maatregelen genomen kunnen worden. Daarom is er een uitnodiging gestuurd voor participatie om mee te denken over innovatieve geluidmaatregelen op of bij de N279. Op dit moment zijn ze deze aanvullende innovatieve geluidsmaatregelen aan het inventariseren.

In Zuid-Holland vindt een noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg plaats. Na sluiting van het inzenden van de ideeën, wordt een werkgroep gevormd om de ideeën te bespreken en verder uit te werken. De werkgroep bestaat uit de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Er zijn vier hoofdthema’s voor ideeën:

  1. Het verder verminderen van geluidshinder en extra effecten op luchtkwaliteit voor de direct aanwonenden en basisscholen;
  2. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor fietsers;
  3. Het bespoedigen van herstel van de parkstrook na het verwijderen van de tijdelijke weg;
  4. Het stimuleren van groene maatregelen (zowel duurzaam als verbeterde groene inrichting).

De provincie staat ook open voor suggesties die buiten deze thema’s vallen, mits deze gericht zijn op het verminderen van de overlast tijdens de werkzaamheden en/of zich richten op een verbetering van de eindsituatie.

Bronnen: Rijnlandroute, Ditisonzewijk