Brommerzone Den Haag start sputterend op

Per 1 december is in Den Haag een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine van kracht gegaan. Bromfietsen en snorfietsen uit 2010 en daarvoor mogen niet meer de stad in. Deze maatregel moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Den Haag. Tot 1 maart 2021 geldt er een ‘gewenningsperiode’, waarin alleen waarschuwingen en geen boetes worden verstuurd. Mede omdat het systeem van ontheffingsaanvraag nog niet werkt.

Het brommerbeleid is een kopie van dat in Amsterdam, waar sinds 2018 een milieuzone geldt. Den Haag is de tweede stad waar vieze brommers niet meer welkom zijn. Dat zijn er nogal wat: van de 36.000 Haagse brom- en snorfietsen stond liefst de helft vóór 2011 al geregistreerd (peiling van begin 2019). Overal in de stad hangen al borden. Verder zijn camera’s geplaatst, waarmee kentekens van voorbijrijdende brommers en scooters worden gescand, zodat de eigenaren bij overtreding van de regels een boete krijgen. In totaal zijn er zeven van die camera’s, die eens in de zoveel tijd verplaatst worden.

Uitzonderingen

Eigenaars van een oude viertaktbrommer kunnen na keuring een ontheffing krijgen. Ook maakt het stadhuis een uitzondering voor mensen die om ‘medische redenen’ zijn aangewezen op een oude brommer. Zij moeten aankloppen bij de GGD. Sinds juli zijn twaalfhonderd ontheffingen aangevraagd, meldde wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, luchtkwaliteit) aan de gemeenteraad. Ook worden oldtimers enigszins ontzien, want die gelden als ‘cultureel rollend erfgoed’. Haagse liefhebbers van de klassieke Puchs en Tomossen kunnen per jaar veertig maal ontheffing vragen om een dagje te toeren. Vanwege een technisch probleem met de ontheffingsaanvraag zijn oldtimers voorlopig niet aan de milieuzone gebonden.

Om te voorkomen dat in de eerste tijd na het verbod ‘onnodig veel’ van die boetes moeten worden uitgeschreven, komt er ook voor de niet-oldtimers een ‘gewenningsperiode’ van drie maanden. In die periode krijgen de overtreders nog geen bon, maar een waarschuwingsbrief van de gemeente. Ook kan deze tijd worden gebruikt om de nieuwe digitale systemen waarmee wordt gehandhaafd te testen en eventuele kinderziektes eruit te halen. Vanaf 1 maart krijgen mensen die de regels overtreden daadwerkelijk een boete.

Wat levert dit nu allemaal op?

Tweetaktbrommers staan hoog in de top-10 van geluidsoverlastveroorzakers. De gemeente zet echter vooral in op luchtkwaliteit. Volgens een berekening kan de brommerzone de uitstoot van roet en fijnstof verminderen met respectievelijk 3 en 4%. Die bescheiden afname komt vooral fietsers ten goede, stelt wethouder Van Tongeren. Van de verkeersdeelnemers ademen zij relatief veel uitstootgassen in, omdat ze zich meer inspannen en het fietspad delen met snorfietsen. Bovendien is de uitstoot van brommers ‘zeer lokaal’, met pieken voor het stoplicht en op het fietspad.

Bronnen: Den Haag Centraal, Omroep West.