CDA Hilversum wil geluidflitspaal en APV-normen

Na diverse berichten in de media over hinderlijk en gevaarlijk gedrag op de Hilversumse wegen zijn er vragen gesteld aan het college van B&W en werd een motie aangenomen, ‘Hilversum handhaaf’. Het CDA Hilversum wil dat er meer wordt gedaan aan het tegengaan van huftergedrag in het verkeer en doet nog drie suggesties daarvoor.

In ons septembernummer berichtten wij al over de situatie in Hilversum, waar inwoners boos en bezorgd zijn over het lawaai en het gevaar dat scheurende weggebruikers opleveren. Met de input van lezers is een overzicht gemaakt van ‘hotspots’ van wegpiraterij.

De politiek bleef niet stil. Er werden diverse schriftelijke vragen gesteld aan het college en in september nam de raad de motie ‘Hilversum Handhaaf!’ aan. Hier werd het college opgeroepen de ambities uit het coalitieakkoord over verkeersveiligheid en overlast waar te maken en de burgemeester en wethouder Verkeer werden opgeroepen de politie te verzoeken het handhaven van de verkeersveiligheid en het optreden tegen snelheidsovertreders en wegpiraten per direct tot prioriteit te verheffen.

Het is een goed begin, maar het CDA Hilversum wil dat er meer wordt gedaan aan het tegengaan van huftergedrag in het verkeer en doet daarvoor drie suggesties: een APV over maximale geluidproductie van voertuigen en handhaving met geluidflitspalen, zeggenschap aan bewoners over locaties voor snelheidsmetingen en inzet van de ‘Actibump’.

Geluidflitspalen

Geluidsflitspalen meten hoeveel decibel geluid een langsrijdende auto of motor produceert. Deze geluidsflitspaal kan bijvoorbeeld ingezet worden bij stoplichten, waar regelmatig geluidsoverlast is van optrekkende voertuigen. Via de APV kan vervolgens geregeld worden aan welke grenswaarden voertuigen moeten voldoen. Wanneer een voertuig over die waarde heen gaat, kan de RDW het voertuig schorsen totdat een herkeuring heeft plaatsgevonden. Bovendien leveren de metingen informatie op over de hinder die wordt veroorzaakt, waardoor de politie gericht kan optreden.

Medezeggenschap en ‘Actibump’

Het tweede punt betreft een idee over meer medezeggenschap van de gehinderden: geef inwoners meer zeggenschap over de locaties waar snelheidsmetingen gedaan kunnen worden, zodat daar indien nodig ook gehandhaafd kan worden. De gemeente kan dit faciliteren door meetapparatuur te plaatsen op plekken waar inwoners regelmatig klagen over snelheidsovertredingen.

Het derde idee betreft inzet van de Actibump, die in Zweden al volop gebruikt wordt en daar zeer effectief blijkt. De Actibump is een stalen plaat die in het wegdek wordt gemonteerd. Daarboven wordt een sensor geplaatst die een hard rijdende automobilist van afstand kan herkennen. Wanneer de sensor een hardrijder aan ziet komen, zakt de stalen plaat zo’n 6 centimeter in de grond, waardoor er een gat in de weg ontstaat. Omdat de hardrijder hiervoor niet meer kan remmen, ervaart de bestuurder een klap in de auto waardoor deze direct met zijn gedrag wordt geconfronteerd.

Bron: CDA.