Elektrificatie vrachtverkeer erg langzaam

Vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk voor laadinfrastructuur, gaat de overstap van diesel naar batterij-elektrische vrachtwagens erg traag. De elektrificatie van vrachtauto’s is echter wel een van de doelen in het Klimaatakkoord. En ze zijn een stuk stiller dan de diesels.

Dat melden de brancheverenigingen Rai Vereniging en Transport en Logistiek Nederland (TLN). “Het huidige elektriciteitsnet is volstrekt onvoldoende om aan deze toekomstige stroomvraag te voldoen”, stelt TLN. “Nu al zijn er regio’s waar ondernemers de komende jaren geen laadinfrastructuur kunnen aanleggen door gebrek aan netcapaciteit. Voor hen blokkeert dat dus de opschaling van elektrische vrachtauto’s.”

Milieuzones

“Eigenlijk is het streven al om in 2025 zover te zijn”, zegt Machiel Bode, specialist transport, logistiek en mobiliteit bij ING in Trouw. De bedoeling is dat milieuzones in steden voor vrachtverkeer dan al in werking gaan. Alleen voor vrachtwagens met een modernere – en dus schonere – dieselmotor mag dan een uitzondering worden gemaakt die geldt tot 2030.

Op termijn is de verwachting wel dat stekker-trucks goedkoper zullen worden en verder zullen komen. En wellicht zijn de dure prijzen voor diesel een stimulans. Maar voorlopig zijn transportbedrijven volgens de brancheverenigingen ‘terughoudend’ met investeringen in elektrisch rijden. Afgelopen jaar kwamen er 67 elektrische vrachtwagens bij. Om het doel van 2030 te behalen, moet de komende acht jaar het aantal nieuw verkochte trucks groeien naar 4000 tot 5000 elektrische vrachtwagens per jaar.

Niet wachten tot 2029

TLN en Rai Vereniging roepen het kabinet op te komen met ‘stroomgarantie voor logistiek’. “Een concreet plan van aanpak waarmee de netwerkcapaciteit in lijn wordt gebracht met de stroombehoefte die volgt uit de geldende ambities voor elektrificatie van transport en logistiek.” Dat is volgens sectorspecialist Bode van ING ook weer niet zo ingewikkeld: “We hebben in 2030 minstens vijfduizend elektrische trucks nodig. Dan kan je nu precies uitrekenen welke laadcapaciteit je dan nodig hebt. Maar je moet er niet mee wachten tot 2029.”

Bronnen: Trouw, Transport Online