Geluidsbelastingkaarten hoofd(spoor)wegen

De rijksoverheid heeft de geluidbelastingkaarten over 2021 voor rijkswegen en (spoor)wegen gepubliceerd. In de tabel bij dit artikel staan links naar geluidsbelastingkaarten. Door corona werd er in 2021 minder gereden en gevlogen. Daarom is voor het maken van de kaarten gebruik gemaakt van gegevens over het verkeer uit 2019.

Het gemeten geluid is op te zoeken op een interactieve landkaart of in een tabel. Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). In de tabellen staat per gemeente hoeveel inwoners het geluid horen (woningen/inwoners). De geluidsbelastingkaarten worden elke 5 jaar aangepast.

Geluidsbelastingskaarten en geluidregisters

Een geluidsbelastingkaart laat zien hoeveel lawaai wegen, vliegvelden, spoorlijnen en industrie veroorzaken in de omgeving. Hoeveel geluid maximaal is toegestaan op een bepaald punt, staat in geluidregisters. 

Geluidbelastingkaart: berekent geluid

Een geluidsbelastingkaart laat zien hoeveel geluid belangrijke geluidsbronnen als wegen, spoorwegen en luchthavens veroorzakenveroorzaken in de omgeving. De betrokken overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan.

Het Rijk is verantwoordelijk voor de geluidsbelastingkaarten van Rijkswaterstaat (voor de rijkswegen), ProRail en van de luchthaven Schiphol. Provincies en gemeenten in grote verstedelijkte gebieden maken zelf geluidskaarten en publiceren deze online.

Geluidsbelastingkaarten 2021

De kaarten uit 2021 zijn niet direct vergelijkbaar met de kaarten uit 2016. De Europese Commissie heeft namelijk een nieuwe manier van rekenen ontwikkeld. De actieplannen geluid gaan hier dieper op in. Deze plannen zullen in 2023 verschijnen.

Door corona werd er in 2021 minder gereden en gevlogen. Daarom is voor het maken van de kaarten gebruik gemaakt van gegevens over het verkeer uit 2019.

Een link naar de online kaarten met geluidcontouren volgt binnenkort op de site van de Rijksoverheid.

Verantwoordelijke organisatieGeluidsbelasting 2021
Rijkswaterstaat
(rijkswegen)
Geluidsbelasting snelwegen in tabellen
ProRail
(hoofdspoorwegen)
Geluidsbelasting spoorwegen in tabellen
Luchthaven SchipholGeluidsbelasting Schiphol op landkaart en in tabellen
De provinciesNeem contact op met uw provincie.
Gemeenten in grote verstedelijkte gebiedenNeem contact op met uw gemeente.

Geluidregisters: wat er maximaal is toegestaan

De geluidsbelastingkaarten zeggen niets over wat wel of niet mag. Hoeveel geluid maximaal is toegestaan op een bepaald punt, staat in de afgesproken geluidsproductieplafonds. Deze maximale geluidwaarden worden gepubliceerd in geluidregisters.

De geluidsplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen staan in het Geluidregister rijkswegen en in het Geluidregister spoor. Een geluidplafondkaart voor rijkswegen is te vinden in deel 1 van de bijlage van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

Bron: Rijksoverheid