Geluidswal tegen spelende kinderen

Het kost een kleine € 40.000, maar dan heb je ook een flinke geluidswal tegen het geluid van spelende kinderen uit het speelpark Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland.

Bewoners zeggen al jaren overlast te ondervinden van de spelende kinderen. Al in 2018 pleitten ze voor een wand als geluidsdemper. De gemeente wees de bouw van zo’n geluidswal van de hand. De kwestie leidde uiteindelijk tot een zitting bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die oordeelde echter dat de aanleg en het gebruik van het speelpark voldeden aan alle regels.

Omwonenden wensten aanspraak te maken op het met twee ton gevulde ‘subsidiepotje’ voor bewonersinitiatieven. Ze hebben al een ontwerp op het oog: een met geluidsdempend materiaal uitgerust scherm, waar klimop op kan groeien.

Bronnen: AD, BN De Stem