Internetconsultatie invoeringsbesluit Omgevingswet open

Het Invoeringsbesluit moet zorgen voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De internetconsultatie is op 29 oktober van start gegaan en u kunt tot 21 december 2018 reageren.

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB’s onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet bestaat uit zes onderdelen. De eerste vier onderdelen betreffen wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving (deel 1), het Besluit bouwwerken leefomgeving (deel 2), het Besluit kwaliteit leefomgeving (deel 3) resp. het Omgevingsbesluit (deel 4). Bij deze vier besluiten mag alleen gereageerd worden op de nieuw, door het Invoeringsbesluit in te voegen, onderdelen.

Deel 5 bestaat uit de wijziging en intrekking van andere besluiten, de voormalige rijksregels (bruidsschat) en het overgangsrecht. Deel 6 bestaat uit het algemeen deel van de nota van toelichting. Op deel 5 en 6 mag volledig worden gereageerd.

Alle documenten en de voorwaarden staan hier.

Bron:

Overheid.nl